Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho thức ăn chăn nuôi (22/04/2016)

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT, tất cả các loại TĂCN khi đưa vào sử dụng tại Việt Nam đều phải công bố tiêu chuẩn áp dụng tương ứng là Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN)… Chất lượng các sản phẩm TĂCN phải phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Với các loại TĂCN chưa có TCVN và QCVN thì doanh nghiệp phải xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và công bố phù hợp tiêu chuẩn áp dụng. Vậy TCCS là gì? Các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải công bố khi xây dựng TCCS cho TĂCN? Căn cứ để doanh nghiệp áp dụng xây TCCS?... VinaCert xin trợ giúp Quý doanh nghiệp như sau:


Chuyên gia VinaCert đánh giá chứng nhận hợp quy TĂCN tại Công ty TNHH Tongwei Hải Dương

Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/09/2007, quy định: “Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó”; “TCCS có thể được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở”.

Căn cứ theo các yêu cầu, quy định đối với hàng hoá là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; hàng hoá là thức ăn đậm đặc; hàng hoá là phụ gia TĂCN… để xác định chỉ tiêu/ hình thức công bố TCCS phù hợp với từng loại TĂCN (Quy định tại Phụ lục 1, Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 và Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ NN&PTNT về Danh mục các chi tiết kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải công bố khi xây dựng tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi).

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau:

- Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật (min, max, trong khoảng, có hay không có sử dụng kháng sinh/ hóa chất...);

- Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn (theo TCVN hay theo ISO...);

- Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản (Quy định về bao bì, nhãn mác...);...

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các doanh nghiệp có thể vận dụng cách thức phân loại TCCS hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

Trình tự/ thủ tục xây dựng và công bố TCCS có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS; Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS; Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS; Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS; Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS; Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS; Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS; Bước 8: Công bố TCCS; Bước 9: In ấn TCCS.

Sau khi hoàn thành các bước nêu trên, người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS. Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở.

Thể thức trình bày và thể hiện nội dung của TCCS:

- Ký hiệu TCCS phải thể hiện được số hiệu, năm ban hành TCCS và được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS. Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) TCCS được đặt sau năm ban hành TCCS và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 66:2016/VinaCert là ký hiệu của TCCS có số hiệu là 66, do công ty có tên giao dịch viết tắt là VinaCert xây dựng và công bố năm 2016.

Việc xây dựng nội dung TCCS cần đảm bảo các phần theo trình tự: Mục lục  → Phần thông tin mở đầu  → Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật) → Phần thông tin bổ sung.

Khuôn khổ, mẫu trình bày và thể hiện nội dung TCCS có thể tham khảo TCVN 1-2:2008 về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

TCCS cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa.

TCCS có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn.

Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung. TCCS có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.

Căn cứ hướng dẫn chung này, doanh nghiệp sản xuất TĂCN có thể áp dụng để xây dựng các quy trình, hướng dẫn cụ thể về xây dựng và công bố TCCS phù hợp với điều kiện, quy mô của mình.

Theo quy định tại Điều 5, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Điều 20, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Điều 5, Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT và Phụ lục 1, Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý TĂCN), theo đó, để TĂCN gia súc, gia cầm đưa vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam đều phải thực hiện công bố tiêu chuẩn/ quy chuẩn áp dụng.

TĂCN chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì doanh nghiệp phải xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng (đó chính là TCCS - hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học - Công nghệ) và phải thực hiện công bố phù hợp theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 12/05/2014, Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT đã ra Quyết định số 98/QĐ-CN-TĂCN chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy TĂCN.

Ngày 11/07/2014, Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT đã ra Quyết định số 206//QĐ-CN-TĂCN, chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert là Phòng thử nghiệm TĂCN.

Ngày 05/05/2015, Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT đã ra Quyết định Số: 211/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định VinaCert là Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu. 

Xem thêm:

>>>Hướng dẫn đăng ký TĂCN sản xuất trong nước vào danh mục được phép lưu hành;

 >>> Thử nghiệm để xác định các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi.

Thanh Hải IRC
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 60
Tổng truy cập: 4027646