Thông báo quy định chuyển đổi chứng nhận ISO 9001:2015 (19/10/2015)

Căn cứ thông báo của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và kết quả trao đổi thống nhất với tổ chức công nhận JAS-ANZ, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thông báo chính sách chứng nhận mới và chuyển đổi chứng nhận ISO 9001:2015 như sau:

1. VinaCert bắt đầu cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 kể từ ngày 15/11/2015. Chứng chỉ có dấu hiệu công nhận của JAS-ANZ;

2. VinaCert vẫn tiếp nhận đề nghị chứng nhận ISO 9001:2008 đến hết ngày 14/9/2016. Sau thời điểm này, VinaCert chỉ tiếp nhận đề nghị chứng nhận ISO 9001:2015;

3. Từ nay đến 14/9/2016, VinaCert áp dụng quy định đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 như sau:

3.1. Từ 15/11/2015 đến hết 14/9/2018 VinaCert triển khai kết hợp đánh giá giám sát ISO 9001:2008 với đánh giá chuyển đổi sang ISO 9001:2015; Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ cần lập bổ sung 01 đề nghị chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi tiến hành cuộc đánh giá giám sát ISO 9001:2008 theo chương trình đánh giá đã thiết lập;

3.2. Các cuộc đánh giá chứng nhận ISO 9001:2008 trước 15/11/2015 nếu phù hợp thì chỉ được cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 với thời điểm hết hạn là 14/9/2018;

3.3. Các đề nghị đánh giá chứng nhận ISO 9001:2008 trước 15/11/2015 mà VinaCert chưa tiến hành đánh giá thì khách hàng có thể lập lại đề nghị chứng nhận (sau 15/11/2015) để đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015. Nếu khách hàng không lập đề nghị chứng nhận ISO 9001:2015 thì áp dụng theo 3.4;

3.4. Các đề nghị đánh giá chứng nhận sau ngày 15/11/2015 đến 14/9/2016 nhưng khách hàng vẫn đề nghị chứng nhận ISO 9001:2008 thì chứng chỉ ISO 9001:2008 được cấp với thời điểm hết hạn là 14/9/2018 (Không được 3 năm);

4. Kinh phí:

TT

Hoạt động quy định ở Mục

Kinh phí

1.     

3.1

Phí tính như phí giám sát đã thỏa thuận

2.     

3.2

Theo hợp đồng đã ký

3.     

3.3

Không thu thêm phí (theo hợp đồng đã thỏa thuận)

4.     

3.4

Phí theo thỏa thuận

5. Hồ sơ đăng ký chứng nhận theo phiên bản ISO 9001:2015.

- Giấy đề nghị chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015

- Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Sổ tay chất lượng hoặc Tài liệu mô tả về vài trò, trách nhiệm, quyền hạn của các phòng/ban đáp ứng yêu cầu tại mục 5.3, ISO 9001:2015.

- Biên bản xem xét lãnh đạo theo yêu cầu tại mục 9.3, ISO 9001:2015.

Click để tải quy định chuyển đổi chứng nhận ISO 9001:2015 bản gốc của VINACERT

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 85
Tổng truy cập: 4549590