Đại hội Công đoàn VinaCert Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (27/06/2020)

Đại hội Khóa III Công đoàn Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 27/6/2020 thành công tốt đẹp.


Quang cảnh đại hội

Đây là dịp để các đoàn viên cùng nhau thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn, Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hồng, “Mặc dù còn những tồn tại và hạn chế nhất định, nhưng với môi trường làm việc năng động, trẻ trung, công đoàn viên có điều kiện phát huy tính sáng tạo, xung kích, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, chương trình hành động, hoạt động đoàn thể của công đoàn, hăng say trong công tác chuyên môn, gắn bó với Công ty và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công”.


Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại đại hội

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hồng, với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Đảng; sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban lãnh đạo công ty, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận, hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ II đã có những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

Báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu rõ: Để chăm lo kịp thời và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, định kỳ hằng năm, Công đoàn phối hợp với Công ty tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại giữa Người lao động với Người sử dụng lao động; ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Tham gia với Người sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; Thực hiện các hoạt động thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, khó khăn, có việc hiếu, việc hỷ; nâng cao điều kiện về vật chất, tinh thần, tương thân, tương ái; vận động  đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa;...


Ông Hồ Xuân Minh phát biểu chỉ đạo đại hội

Ghi nhận kết quả đạt được của BCH Công đoàn VinaCert nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh nhấn mạnh rằng, trong nhiệm kỳ tới, BCH Công đoàn cần thiết phải trở thành cầu nối để triển khai toàn diện các chủ trương nghị quyết và chỉ đạo của LĐLĐ quận Hoàng Mai; Cụ thể hóa các nội dung để triển khai đến toàn thể cán bộ đoàn viên, nhân viên Công ty; bám sát các định hướng hoạt động kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty,...

Trên cơ sở đó, ông Hồ Xuân Minh nêu một số vấn đề để đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận: Công tác phối hợp hoạt động với công đoàn cấp trên; Gắn hoạt động của Công đoàn với hoạt động của Công ty; Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Đoàn viên, người lao động trong Công ty; Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng;...


Bí thư Chi bộ VinaCert Đặng Thị Hương phát biểu tại đại hội

Đồng quan điểm trên, Bí thư Chi bộ VinaCert Đặng Thị Hương cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã rất nỗ lực và đạt kết quả khả quan trong các hoạt động, tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: Chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Chi bộ, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty, đoàn thể, phòng ban khác để thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, cơ chế chi tiêu công đoàn, hoạt động của Ban nữ công; Tuyên truyền giáo dục Đoàn viên học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành nội quy, quy chế của công ty; Tổ chức các phong trào thi đua học tập, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ,...

“Công đoàn phải đề ra chương trình hành động và kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm thực hiện tốt Nghị quyết và mang lại hiệu quả nhất, thiết thực nhất. Nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới cùng những khó khăn thách thức đòi hỏi mỗi công đoàn viên phải luôn nỗ lực, cố gắng và quyết tâm đđạt được mục tiêu đề ra,...”, Bí thư Chi bộ Đặng Thị Hương nhấn mạnh.


Đoàn viên Nguyễn Anh Tú trình bày tham luận

Tham luận về “Nâng cao chất lượng hoạt động tại công đoàn cơ sở và vai trò của công đoàn trong thời đại cách mạng CN 4.0, Đoàn viên Nguyễn Anh Tú (Phòng thử nghiệm 1) cho rằng, để hiện thực hóa việc nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn, BCH Công đoàn và lãnh đạo Công ty cần phải có những thay đổi mang tính đột phá, và một trong những yếu tố quan trọng là việc ứng dụng các công nghệ trong thời đại 4.0 vào các hoạt động công đoàn.

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 việc sử dụng công nghệ cao, máy móc thay thế hoạt động của con người sẽ ngày càng lớn, đòi hỏi mỗi người lao động phải có ý thức, kế hoạch, phương án thực hiện để tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để theo đuổi và làm chủ công nghệ. Phương pháp mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi ngay cả những lao động ở trình độ cao cũng phải liên tục học tập bởi sự thay đổi của công nghệ, máy móc đang diễn ra từng ngày, từng giờ”, Đoàn viên Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh.


Đoàn viên Nguyễn Bảo Ngọc trình bày tham luận

Trên một phương diện khác, trong tham luận về vấn đề “Công đoàn phối hợp với Công ty chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động”, Đoàn viên Nguyễn Bảo Ngọc (Phòng Chứng nhận) cho rằng, BCH công đoàn cần trang bị những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ, chức năng của tổ chức công đoàn; Thường xuyên cập nhật và nắm vững những chính sách liên quan đến người lao động để đề xuất, phối hợp kịp thời với lãnh đạo công ty thực hiện; gắn hoạt động công đoàn với hoạt động chuyên môn để qua đó thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động,...


Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại đại hội

Trên tinh thần các ý kiến phát biểu và tham luận tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, BCH Công đoàn khóa III cần thay đổi phương thức hoạt động, quản lý, mà trước tiên đó là thay đổi tư duy. BCH không chỉ là tổ chức bảo vệ quyền lợi Người lao động mà còn phải bảo vệ quyền lợi của Người sử dụng lao động. “Công ty có giàu thì người lao động mới mạnh”, Chủ tịch HĐQT nêu quan điểm và yêu cầu BCH Công đoàn phải trăn trở thêm nữa để nâng cao chất lượng các cuộc Đối thoại với người lao động.

Về thúc đẩy các hoạt động phong trào, Chủ tịch HĐQT cho rằng, trước tiên cần đẩy mạnh phong trào tự học theo gương Bác Hồ, mỗi người phải có ý thức để làm sao mỗi ngày phải học thêm được một kiến thức mới. Chi bộ xem xét phát động và chủ trì thực hiện phong trào này trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT cho biết, ông cũng sẽ phát động phong trào thi đua tiết kiệm, nhưng mỗi cá nhân phải trăn trở để làm sao việc tiết kiệm không phát sinh trở thành lãng phí. “Đã ai trăn trở đánh giá cái được, cái mất của việc tái sử dụng giấy 1 mặt để in tài liệu? Cụ thể như, giấy đã in 1 mặt sẽ ẩm hơn, làm tốn mực hơn, nhanh làm hỏng lô mực in,... ông Nguyễn Hữu Dũng nêu ví dụ và nhấn mạnh: Phải trăn trở, tìm hiểu làm sao để có thể thực hành tiết kiệm một cách thiết thực, hiệu quả, không khiên cưỡng, máy móc, làm cho có phong trào, có như thế mới tránh được tình trạng “lãng phí do tiết kiệm mà nên”.


Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng BCH Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí: Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thọ Khiêm, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Bảo Ngọc. 

Sau hơn 3 giờ làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và thống nhất, Đại hội Khóa III Công đoàn Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã thông qua các dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025;... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

 VinaCert 

 

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 57
Tổng truy cập: 10656361