I. CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, mã số chỉ định: VietGAP-TS-13-08 (Quyết định số 759/QĐ-TCTS-NTTS);

2. Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận lĩnh vực thức ăn thủy sản: - Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT. - Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT. (Quyết định số 695/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT). 

3. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: 01-0010-BNN (Quyết định số 450/QĐ-CN-TĂCN);

5. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi, mã số chỉ định: VietGAP-CN-12-01 (Quyết định 961/QĐ-CN-GSN);

6. Cục Thú y – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert thực hiện việc chứng nhận sản phẩm thuốc thú y phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung, ký hiệu QCVN: 01 - 187: 2018/BNNPTNT (Quyết định số: 164/QĐ-TY-KH).

7. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Viện ATTP (FSI) thuộc VinaCert là tổ chức Chứng nhận hợp quy thực phẩm. (Quyết định số 353/QĐ-ATTP);

8. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 219/QĐ-BVTV);

9. Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực chứng nhận hợp quy đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert . (Quyết định số 472/QĐ-BVTV);

10. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số: 01-0010-BNN (Quyết định số 1119/QĐ-BVTV-KH);

II. KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu. (Quyết định số 149/QĐ-CN-TĂCN);

2. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. (Quyết định số 3787/QĐ-BVTV-KH).

3. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật. (Quyết định số 1620/QĐ-BVTV-KH).

4. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu (Quyết định số 565/QĐ-BVTV-KH).

III. THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, mã số chỉ định: LAS-NN 01 (Quyết định số 744/QĐ-CN-TĂCN).

2. Cục Chăn nuôi - BNN&PTNT bổ sung phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert (Quyết định số 295/QĐ-CN-TĂCN).

3. Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 2 của VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm, mã số chỉ định: LAS-NN 92 (Quyết định số 425/QĐ-CN-TĂCN).

4. Cục Chăn nuôi - BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 2 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thực hiện phương pháp xác định chất Cysteamine trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (Quyết định số 217/QĐ-CN-TĂCN).

5. Cục Chăn nuôi – BNN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 3 thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ quản lý nhà nước, mã số chỉ định: LAS-NN 47 (Quyết định số 762/QĐ-CN-TĂCN).

6. Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa (VAIQ) của VinaCert tại Cần Thơ là Phòng thử nghiệm ngành NN&PTNT trong lĩnh vực chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản. Mã số Phòng thử nghiệm: LAS – NN 92 (QĐ số 345/QĐ-TY-KH).

7. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón. Mã số chỉ định: LAS - NN 01 (Quyết định số 799/QĐ-BVTV-KH)

8. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội. (Thay đổi số hiệu phương pháp thử và thu hẹp phạm vi chỉ định lĩnh vực phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1. Lý do thu hẹp phạm vi: Các phương pháp thử đã hủy bỏ theo Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ KH&CN). (Quyết định số 1817/QĐ-BVTV-KH);

9. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT điều chỉnh số hiệu phương pháp thử đối với chỉ tiêu định lượng vi khuẩn Salmonella ssp. Trong phân bón của Phòng thử nghiệm 1 Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 2923/QĐ-BVTV-KH).

10. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 512/QĐ-BVTV-KH). 

11. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tạm thời Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện phương pháp xác định hàm lượng silic hữu hiệu trong các loại phân bón (Quyết định số 1387/QĐ-BVTV-KH).

12. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đối với Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert (VAIQ) thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert . (Quyết định số 2179/QĐ-BVTV-KH). 

13. Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Mã số Cơ sở kiểm nghiệm: 35/2018/BYT-KNTP (Quyết định số 338/QĐ-ATTP).

14. Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện việc thử nghiệm thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y (Quyết định số 759/QĐ-TY-KH).

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 70
Tổng truy cập: 6533553