Phòng Thử nghiệm

Chức năng nhiệm vụ Phòng Thử nghiệm:

- Thực hiện nghiệp vụ phân tích thử nghiệm mẫu;

- Phát triển kỹ thuật thử nghiệm chuyên sâu và mở rộng theo yêu cầu định hướng chiến lược chung của công ty; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc thử nghiệm/Tổng Giám đốc

Cơ cấu nhân sự

Đỗ Thị Thu Hà
Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

Mã nhân viên VICB.333

Nguyễn Thị Ngát
Nguyễn Thị Ngát

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Mã nhân viên: VICB.071

Bùi Ngọc Tuyên
Bùi Ngọc Tuyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Mã nhân viên: VICB.499

Bùi Hữu Điển
Bùi Hữu Điển

Chức vụ: Cố vấn

Mã nhân viên: VICB.236

Hồ Thu Hương
Hồ Thu Hương

Chức vụ: Cố vấn

Mã nhân viên: VICB.365

Vũ Văn An
Vũ Văn An

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nguyên tố PTN1

Mã nhân viên: VICB.024

Mai Thị Thu Hiền
Mai Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Cổ điển PTN1

Mã nhân viên: VICB.062

Vũ Thị Dinh
Vũ Thị Dinh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Vi sinh PTN1

Mã nhân viên: VICB.079

Hoàng Thị Thảo
Hoàng Thị Thảo

Chức vụ: Tổ trương Tổ sắc ký PTN1

Mã nhân viên: VICB.098

Vũ Thị Hồng
Vũ Thị Hồng

 Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.142

Vũ Thị Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.192

Phan Thị Oanh
Phan Thị Oanh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.225

Phạm Thị Tuyết
Phạm Thị Tuyết

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.229

Trần Thị Trang
Trần Thị Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.230

Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.240

Dương Thị Thùy Linh
Dương Thị Thùy Linh

Chức vụ: Thử nghiệm viên 

Mã nhân viên: VICB.243

Nguyễn Thị Hà Thu
Nguyễn Thị Hà Thu

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.254

Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên 

Mã nhân viên: VICB.276

Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.277

Nguyễn Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.278

Trần Tiến Hoàng
Trần Tiến Hoàng

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.321

Dương Y Nhật
Dương Y Nhật

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.326

Nguyễn Hồng Hạnh
Nguyễn Hồng Hạnh

Chức vụ: nhân viên thử nghiệm

Mã nhân viên: VICB.359

Lê Thị Mai Anh
Lê Thị Mai Anh

  Chức vụ: nhân viên thử nghiệm

Mã nhân viên: VICB.377

Nguyễn Ngọc Mạnh
Nguyễn Ngọc Mạnh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.407

Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang

 Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.418

Hoàng Thị Huyền
Hoàng Thị Huyền

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.420

Nguyễn Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Tiến

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.421

Phạm Đăng Dương
Phạm Đăng Dương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.432

 

Ninh Thị Xuân
Ninh Thị Xuân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.436

Lê Thị Vui
Lê Thị Vui

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.444

Nguyễn Nhữ Hằng Nga
Nguyễn Nhữ Hằng Nga

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.447

Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Quyên

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.489

Ngô Thị Vân
Ngô Thị Vân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.493

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.494

Nguyễn Thế Anh
Nguyễn Thế Anh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.503

Thiều Thị Minh Hiền
Thiều Thị Minh Hiền

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.504

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 82
Tổng truy cập: 10669958