Chi nhánh Cần Thơ có Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các công việc được phân công và uỷ quyền.

Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Cần Thơ:

a) Thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý, sử dụng và hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc (trừ các máy móc, trang thiết bị thử nghiệm);

b) Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hành chính cho hoạt động Chi nhánh;

c) Tổ chức hậu cần tiếp khách, hội họp, hội nghị, đào tạo tại Chi nhánh;

d) Đảm bảo vệ sinh, môi trường làm việc, của Chi nhánh.

Hotline - Mr. Lê Hữu Thôi: 0902.210.232

Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện nghiệp vụ phân tích thử nghiệm mẫu;

- Phát triển kỹ thuật thử nghiệm chuyên sâu và mở rộng theo yêu cầu định hướng chiến lược chung của công ty; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc thử nghiệm/Tổng Giám đốc.

Cơ cấu nhân sự

Ths. Lê Hữu Thôi
Ths. Lê Hữu Thôi

Chức vụ: Giám đốc trung tâm VAIQ 

Mã nhân viên: VICB.041

LA ISO 9001

La Văn Thái
La Văn Thái

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm VaiQ

Mã nhân viên: VICB.047

Vỏ Thị Thúy An
Vỏ Thị Thúy An

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ sắc ký 

Mã nhân viên: VICB.054

Phan Huyền Trang
Phan Huyền Trang

Chức vụ: Quản lý Kỹ thuật vi sinh Trung tâm VAIQ

Mã nhân viên: VICB.055

Hứa Tuyết Ngân
Hứa Tuyết Ngân

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bảo vệ thực vật VAIQ

Mã nhân viên: VICB.092

Trịnh Thị Tiên
Trịnh Thị Tiên

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ cổ điển VAIQ

Mã nhân viên: VICB.125

Nguyễn Hà Giang
Nguyễn Hà Giang

Chức vụ: Tổ trưởng phụ trách Phòng sinh học phân tử RT-PCR

Mã nhân viên: VICB.201

Lê Nguyễn Huyền Trang
Lê Nguyễn Huyền Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.033

Nguyễn Văn Hồng Khởi
Nguyễn Văn Hồng Khởi

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.045

Trương Hoàng Nhi Lan
Trương Hoàng Nhi Lan

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.124

Lê Minh Vấn
Lê Minh Vấn

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.126

Nguyễn Thị Quyền
Nguyễn Thị Quyền

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.165

Nguyễn Hoàng Nguyện
Nguyễn Hoàng Nguyện

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.168

Ngụy Thị Ước Mơ
Ngụy Thị Ước Mơ

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.171

Ngô Bảo Chân
Ngô Bảo Chân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.216

Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Duy Phương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.217

Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.218

Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Thị Thi

 Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.294 

Hà Thị Tuyết Nhi
Hà Thị Tuyết Nhi

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.329

Nguyễn Hồng Ái Vy
Nguyễn Hồng Ái Vy

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.322

Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.323

Vũ Trung Hiếu
Vũ Trung Hiếu

 Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.405

Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.424

Lê Minh Sang
Lê Minh Sang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.443

 Nguyên Hoàn tân
Nguyên Hoàn tân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.453

Trần Việt Tiên
Trần Việt Tiên

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.466

Nguyễn Mỹ Xil
Nguyễn Mỹ Xil

Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.451

Nguyễn Tử Hùng Sơn
Nguyễn Tử Hùng Sơn

Chức vụ: VICB.296

Mã nhân viên: nhân viên kế toán

Võ Hồng Lam
Võ Hồng Lam

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.064

Nguyễn Đình Châu Trân
Nguyễn Đình Châu Trân

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.090

Huỳnh Thị Ngọc Trinh
Huỳnh Thị Ngọc Trinh

Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

Mã nhân viên: VICB.250

Phạm Văn Thiện
Phạm Văn Thiện

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Mã nhân viên: VICB.053

Trịnh Văn Thanh
Trịnh Văn Thanh

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Mã nhân viên: VICB.061

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 43
Tổng truy cập: 10233220