QCVN 18-1:2015/BYT (Ban hành kèm Thông tư 47/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi) (01/12/2015)

File đính kèm:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các dung môi được sử dụng làm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (dung môi) được ban hành ngày 01/12/2015.

1. Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, lấy mẫu và ghi nhãn chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi

- Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dung môi

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các dung môi được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 18-1:2015/BYT, trong đó yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với Aceton được quy định tại phụ lục 1 Thông tư 47 như sau:

+ Định tính:

Độ tan đối với Aceton: Có thể trộn lẫn với nước và ethanol ở bất kỳ tỷ lệ nào

Trọng lượng riêng Aceton: d2020 : 0,790-0,793

Chỉ số khúc xạ: n20D : 1,358-1,360

+ Độ tinh khiết của Aceton:

Khoảng nhiệt độ chưng cất Aceton: 55,5 °C - 57,0 °C

Cặn không bay hơi dung môi Aceton: Không được quá 0,001 % (kl/kl)

Độ acid: Không được quá 0,002 % (kl/kl) (tính theo acid acetic)

Phenol: Không được quá 0,001 % (kl/kl)

Các chất dễ oxi hóa trong chất hỗ trợ chế biến thực phẩm Aceton: Đạt yêu cầu yêu cầu trong phần phương pháp thử của Thông tư số 47/2015.

+ Hàm lượng C3H6O: Không thấp hơn 99,5 % (kl/kl).

Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư 47/2015/TT-BYT không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác nhưng phải có độ chính xác tương đương.

- Quy định lấy mẫu: Việc lấy mẫu dung môi thực hiện theo Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và quy định khác liên quan.

- Yêu cầu về ghi nhãn chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi: Việc ghi nhãn các dung môi theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và các quy định liên quan.

2. Yêu cầu quản lý dung môi

Việc công bố hợp quy đối với chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi được Thông tư số 47/2015/BYT quy định như sau:

- Các dung môi phải được công bố phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn QCVN 18-1:2015/BYT.

- Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy dung môi hỗ trợ chế biến thực phẩm được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định 38/2012/NĐ-CP và Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 9 Thông tư 19/2012/TT-BYT và các quy định liên quan.

Thông tư 47 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18-1:2015/BYT về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

VINACERT
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Tài liệu khác:
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 62
Tổng truy cập: 10669958