Chứng nhận hợp quy phân bón

MỞ RỘNG TẤT CẢ THU HẸP TẤT CẢ
1

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ chứng nhận hợp quy phân bón của VinaCert

Chi tiết

VinaCert được cơ quan nhà nước ủy quyền và chỉ định:

1. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT ủy quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu(Quyết định số 835/QĐ-BVTV-KH).

2. Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số: 01-0010-BNN. (Quyết định số 1119/QĐ-BVTV-KH);

3. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội thuộc VinaCert là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón. Mã số chỉ định: LAS - NN 01 (Quyết định số 799/QĐ-BVTV-KH)

4. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm đối với Phòng thử nghiệm 1 của VinaCert tại Hà Nội. (Thay đổi số hiệu phương pháp thử và thu hẹp phạm vi chỉ định lĩnh vực phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1. Lý do thu hẹp phạm vi: Các phương pháp thử đã hủy bỏ theo Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ KH&CN). (Quyết định số 1817/QĐ-BVTV-KH);

5. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT điều chỉnh số hiệu phương pháp thử đối với chỉ tiêu định lượng vi khuẩn Salmonella ssp. Trong phân bón của Phòng thử nghiệm 1 Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 2923/QĐ-BVTV-KH).

6. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử nghiệm phân bón đối với Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert (Quyết định số 512/QĐ-BVTV-KH). 

7. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tạm thời Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert thực hiện phương pháp xác định hàm lượng silic hữu hiệu trong các loại phân bón (Quyết định số 1387/QĐ-BVTV-KH).

8. Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đối với Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert (VAIQ) thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert . (Quyết định số 2179/QĐ-BVTV-KH).

Chất lượng dịch vụ tốt nhất:

VinaCert là một trong số ít các tổ chức chứng nhận có được hệ thống Văn phòng Chi nhánh trải khắp các thành phố trực thuộc Trung ương. Hoạt động chứng nhận của VinaCert được công nhận và thừa nhận rộng rãi trên thế giới thông qua dấu hiệu công nhận của Tổ chức công nhận Quốc tế JAS-ANZ (Australia, New Zealand) - thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF).

VinaCert là một trong 02 tổ chức chứng nhận của Việt Nam được JAS-ANZ công nhận đủ năng lực theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17065:2012; ISO/TS 22003:2013 cho hoạt động chứng nhận.

Hoạt động thử nghiệm của VinaCert được công nhận và thừa nhận rộng rãi trên thế giới thông qua dấu hiệu công nhận ILAC-MRA A2LA in trên phiếu kết quả thử nghiệm.

Hiện nay, VinaCert là tổ chức đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có hệ thống 03 Trung tâm phân tích, thử nghiệm được Hiệp hội Công nhận Phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) - thành viên của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), công nhận đủ năng lực theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn - trong cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm hàng hóa.

VinaCert có đội ngũ chuyên gia đánh giá nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế IRCA đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 19011.

VinaCert cam kết:

Công khai với khách hàng mọi chi phí của quá trình đánh giá

Đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, bảo mật, công bằng, khách quan, hợp tác

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của Khách hàng trước, trong, sau mỗi cuộc đánh giá

2

Tổng quan và lợi ích của chứng nhận hợp quy phân bón

Chi tiết

Trước ngưỡng cửa hội nhập thế giới và khu vực, ngành sản xuất phân bón của Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Cùng với sự “lấn sân” của các loại phân bón ngoại nhập, nạn phân bón giả… việc khẳng định chất lượng và thương hiệu của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước chưa được quan tâm đúng mức. 

Yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp là phải nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ. Để làm được điều này, dịch vụ chứng nhận hợp quy phân bón và thử nghiệm phân bón của VinaCert hân hạnh đồng hành cùng Quý doanh nghiệp và khách hàng trong việc khẳng định chất lượng sản phẩm, xây dựng và nâng tầm thương hiệu của Quý doanh nghiệp.

Theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ, phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, nhóm sản xuất kinh doanh có điều kiện được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) công nhận lưu hành tại Việt Nam.

Phân bón được phân loại theo nguồn gốc nguyên liệu và quá trình sản xuất và được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón như sau:

- Nhóm phân bón hóa học (còn gọi là phân bón vô cơ) gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất vô cơ hoặc hữu cơ tổng hợp, được xử lý qua quá trình hóa học hoặc chế biến khoáng sản;

- Nhóm phân bón hữu cơ gồm các loại phân bón được sản xuất từ nguyên liệu chính là các chất hữu cơ tự nhiên (không bao gồm các chất hữu cơ tổng hợp), được xử lý thông qua quá trình vật lý (làm khô, nghiền, sàng, phối trộn, làm ẩm) hoặc sinh học (ủ, lên men, chiết);

- Nhóm phân bón sinh học gồm các loại phân bón được sản xuất thông qua quá trình sinh học hoặc có nguồn gốc tự nhiên, trong thành phần có chứa một hoặc nhiều chất sinh học như axít humic, axít fulvic, axít amin, vitamin hoặc các chất sinh học khác.

Theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 29 Quản lý chất lượng phân bón (1) Phân bón được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (2) Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (3) Căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón là các chỉ tiêu chất lượng được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc quản lý chất lượng phân bón được thực hiện theo các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp thử quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP cho đến khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành và có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP đã sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

"2. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sản phẩm sản xuất đang được áp dụng biện pháp quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản này, nếu phát hiện chất lượng không bảo đảm, gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về hoạt động sản xuất thì khi đó sản phẩm sản xuất sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp ở mức độ chặt hơn. 

Đối với sản phẩm nhóm 2 có yêu cầu đặc thù về quá trình sản xuất thì bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của quá trình sản xuất hoặc quy định cụ thể yêu cầu về quá trình sản xuất trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đó. Người sản xuất có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quá trình sản xuất và được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật”.

Lợi ích của việc chứng nhận hợp quy phân bón

Lợi ích đối với doanh nghiệp:

Chứng nhận hợp quy phân bón là điều kiện giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận và tiêu thụ trên thị trường, tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như các quy định của pháp luật về phân bón.

Thông qua hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp quy phân bón, doanh nghiệp có cơ hội hoàn thiện về thiết bị công nghệ, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng để từ đó duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn tương ứng; giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí do phải thu hồi sản phẩm không phù hợp và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

Giấy chứng nhận và dấu phù hợp là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng những sản phẩm phân bón của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lợi ích đối với người tiêu dùng:

Sản phẩm phân bón đã được chứng nhận hợp quy sẽ là tiêu chuẩn đầu tiên để người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, đồng thời, người tiêu dùng cũng yên tâm hơn về sức khỏe và môi trường sinh thái vì sản phẩm được sản xuất trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

Lợi ích đối với Cơ quan quản lý:

Sản phẩm phân bón được chứng nhận hợp quy đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn/sức khỏe cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, giúp cơ quan quản lý dễ dàng hơn khi vận dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra theo quy định.

VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón

Cục Bảo vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Mã số chỉ định: 01-0010-BNN; y quyền VinaCert thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu; chỉ định Phòng thử nghiệm của VinaCert là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón. Mã số chỉ định: LAS - NN 01.

Giám định - Kiểm tra hàng hóa: Ms. Hồng
Điện thoại: 0902.164.269
Email: nguyenhong@vinacert.vn
Chứng nhận: Ms. Trần Kim
Điện thoại: 0904.628.499
Email: trankimbd@vinacert.vn
Thử nghiệm: Ms.Minh Hằng
Điện thoại: 0904.624.599
Email: minhhang@vinacert.vn
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 58
Tổng truy cập: 5684048