Năm 2016, Chi Bộ Đảng Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chi bộ Đảng Công ty cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert thành lập theo quyết định số 975 ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Quận ủy quận Hoàng Mai. Ngày 19/05/2012 Chi bộ đã làm lễ ra mắt tại Công ty và chính thức đi vào hoạt động. 

Description: http://www.vinacert.vn/sites/default/files/ra_mat_chi_bo_1.jpg

Các Đảng viên Chi bộ VinaCert chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Đảng bộ Quận Hoàng Mai

Khi thành lập, số lượng Đảng viên ban đầu của Chi bộ là 6 đồng chí. Giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty Cổ Phần Chứng nhận và Giám định VinaCert là Tổng Giám đốc Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Chi bộ là Bà Trần Thị Huệ.

Theo quyết định số 17 - QĐ/ĐU/2016 ngày 27/12/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Quận ủy Quận Hoàng Mai, Chi bộ công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert đã được công nhận đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Ngay từ khi thành lập, Chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động của Tổ chức Đảng cơ sở tại công ty. Quy chế đã quy định nhiệm vụ, hoạt động chi ủy, chi bộ, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò của Đảng trong mọi hoạt động, tham gia xây định phương hướng hoạt động, định hướng cho sự phát triển bền vững của công ty. Đảng viên trong chi bộ phát huy được vai trò Đảng viên trên từng nhiệm vụ thực hiện tại công ty.

Description: http://www.vinacert.vn/sites/default/files/ra_mat_chi_bo_2.jpg

Đại diện Chi bộ Đảng VinaCert nhận quyết định thành lập Chi bộ Đảng

Chi bộ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert luôn gương mẫu trong các hoạt động phổ biến, quán triệt và lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi sai trái, lệch lạc. Đặc biệt Chi bộ luôn chú trọng đến các luật pháp chi phối hoạt động công ty như Luật Khoa học công nghệ, Luật tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng, sản phâm hàng hóa... nhằm nắm bắt và phổ biến kịp thời thông tin tới các Đảng viên và toàn thể quần chúng trong Công ty.

Do tính chất đặc thù của doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vì vậy Chi ủy Chi bộ đã xây dựng Quy chế hoạt động, trong đó thể hiện mối quan hệ giữa Tổ chức Đảng cơ sở và Chủ tịch HĐQT, sự lãnh đạo của đảng với đoàn Thanh niên, Công Đoàn nhằm xây dựng mối quan hệ và hoạt động Đảng của công ty có hiệu quả và thiết thực hơn.

Chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của điều lệ. Nội dung sinh hoạt luôn bám sát hoạt động của công ty, chú trọng đổi mới phương thực sinh hoạt, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng.

Phát triển Đảng ở cơ sở được Chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đề xuất, giới thiệu quần chúng tích cực và đoàn viên ưu tú, chi bộ đã lựa chọn ra những thành viên ưu tú gửi đi học lớp cảm tình Đảng. Thêm vào đó, một số đồng chí Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ đơn vị khác về Chi bộ VinaCertHiện nay, tổng số Đảng viên chính thức của Chi bộ lên tới 15 đồng chí. Ngoài ra, Chi bộ đang theo dõi và hướng dẫn cho 1 Đảng viên dự bị. 

Đại hội Chi bộ VinaCert lần thứ II nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được tiền hành thành công theo đúng Quy chế, Điều lệ Đảng vào ngày 21/05/2015. Theo đó, Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 02 đồng chí: Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh - Bí thư Chi bộ, đ/c Trần Thị Huệ - Phó Bí thư Chi bộ.

 
Các Đảng viên Chi bộ VinaCert hiện tại 

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert là tập thể có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào các chỉ thị Nghị quyết và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không bị ảnh hưởng, chi phối bởi các luồng tư tưởng lệch lạc, không tham gia bát kỳ tổ chức chính trị nào ngoài Đảng. Tập thể chi ủy luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Không có biểu hiện tiêu cực, xây dựng nghị quyết của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Mọi hoạt động của công ty đều dựa trên các quy trình được xây dựng minh bạch, rõ ràng.

Chi bộ cơ sở Đảng VinaCert đang ngày càng trưởng thành, phát huy sức mạnh của cơ sở Đảng trong sạch – vững mạnh, tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp theo Chỉ thị 07-CT/TW (ngày 23-11-1996) của Bộ Chính trị.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 99
Tổng truy cập: 3591897
Powered by: VinaCert IRC