Chi bộ Đảng VinaCert giữ vững danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Chi bộ Đảng Công ty cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert thành lập theo quyết định số 975 ngày 11/5/2012 của Quận ủy Hoàng Mai. Ngày 19/05/2012 Chi bộ đã làm lễ ra mắt tại Công ty và chính thức đi vào hoạt động.

Vượt qua những khó khăn của những ngày đầu thành lập, Chi bộ VinaCert đã liên tục gặt hái được những thành công nhờ sự tập trung dân chủ; sự ủng hộ của Ban Lãnh đạo công ty và sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy quận Hoàng Mai.

Liên tục từ năm 2015 đến nay, Chi bộ công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định VinaCert được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Quận ủy Quận Hoàng Mai công nhận đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ngay từ khi thành lập, Chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động của Tổ chức Đảng cơ sở tại công ty. Quy chế đã quy định nhiệm vụ, hoạt động Chi ủy, Chi bộ, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò của Đảng trong mọi hoạt động, tham gia xây định phương hướng hoạt động, định hướng cho sự phát triển bền vững của công ty. Đảng viên trong chi bộ phát huy được vai trò Đảng viên trên từng nhiệm vụ thực hiện tại công ty.

Ngày 19/7/2022, Chi bộ VinaCert đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng Quy chế, Điều lệ Đảng và đã bầu ra cấp Ủy gồm đồng chí Đặng Thị Hương - Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó bí thư Chi bộ; đồng chí La Văn Thái, Ủy viên.


Các Đảng viên Chi bộ VinaCert chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, khách quý

Chi bộ VinaCert luôn gương mẫu trong các hoạt động phổ biến, quán triệt và lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi sai trái, lệch lạc. Đặc biệt, Chi bộ luôn chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động công ty: Luật Khoa học và công nghệ, Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa... đến các Đảng viên và quần chúng trong Công ty.

Do tính chất đặc thù của doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng Quy chế hoạt động trong đó thể hiện rõ nét mối quan hệ giữa Tổ chức Đảng cơ sở và Chủ tịch HĐQT, sự lãnh đạo của Đảng với Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, để từ đó tạo mối đoàn kết thống nhất và tạo thuận lợi cho các hoạt động của Chi bộ Đảng trong công ty ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ. Nội dung sinh hoạt luôn bám sát hoạt động của công ty, chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt, tạo sự thống nhất, đoàn kết và nhất quán trong Đảng.

Phát triển Đảng ở cơ sở được Chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đề xuất, giới thiệu quần chúng tích cực và Đoàn viên ưu tú, Chi bộ đã lựa chọn được những quần chúng ưu tú để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert là tập thể có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào các Chỉ thị, Nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên và quần chúng đều yên tâm làm việc theo đúng Hiến pháp và pháp luật, không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi các luồng tư tưởng lệch lạc, không tham gia bất kỳ tổ chức chính trị nào khác ngoài Đảng.

Tập thể Chi ủy luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Không có biểu hiện tiêu cực, xây dựng Nghị quyết của Chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Mọi hoạt động của công ty đều dựa trên các quy trình được xây dựng minh bạch, rõ ràng.

Chi bộ cơ sở Đảng VinaCert đang ngày càng trưởng thành, phát huy cao nhất sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh để từ đó tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị.

Chi bộ Đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn trong Công ty; tuyên truyền, vận động Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, Công ty và Người lao động. 

Chi bộ VinaCert

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 45
Tổng truy cập: 10754048