Đào tạo chuyên gia đánh giá HTQL, chứng nhận sản phẩm

MỞ RỘNG TẤT CẢ THU HẸP TẤT CẢ
1

Đào tạo chuyên gia đánh giá HTQL theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chi tiết

VinaCert có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp học viên nắm chắc các yêu cầu của tiêu chuẩn để có khả năng tự xây dựng thực hiện áp dụng một hệ thống văn bản, quy trình thủ tục trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

Chuyên gia đào tạo của VinaCert sẽ giảng dạy các kỹ thuật đánh giá theo hướng dẫn của ISO 19011: 2018 dựa trên rủi ro nhằm giúp học viên trang bị những kiến thức cần thiết để tổ chức một cuộc đánh giá độc lập trong nội bộ hoặc bên ngoài tổ chức. Hoạt động đào tạo sẽ đảm bảo cho tổ chức duy trì một đội ngũ chuyên gia đánh giá đủ năng lực có thể đảm nhiệm các công việc có liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và duy trì áp dụng hệ thống quản lý nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.

Trong quá trình đào tạo, giảng viên sẽ luôn tương tác với học viên bằng phương pháp tiếp cận nhanh, thực hành các tình huống đánh giá và phản biện kết quả theo nhóm theo từng nội dung vấn đề cần giải quyết và đưa ra các bằng chứng thuyết phục để giải quyết vấn đề.

Hoạt động đào tạo của VinaCert còn giúp học viên nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn hệ thống quản lý để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị từ việc áp dụng kiến thức vào nâng cao hiệu suất các hoạt động của tổ chức.

I. Hình thức đào tạo

1. Khóa tiêu chuẩn 10-20 người/ 01 khóa)

2. Thời gian tổ chức khóa đào tạo: Xin liên hệ tới Văn phòng VinaCert.

II. Đối tượng nên tham gia khóa đào tạo

1. Chuyên viên đánh giá chất lượng nội bộ, Ban ISO.

2. Chuyên viên đánh giá của nhà cung cấp.

3. Nhân sự quan trọng tại các đơn vị/ bộ phận phòng ban trong tổ chức (để hiểu áp dụng đúng ISO)

4. Lãnh đạo quản lý cấp trung và cấp cao (để hiểu, chỉ đạo)

5. Lãnh đạo bộ phận quản lý chất lượng, trưởng phòng, phó phòng và nhân sự phòng QA/QC

III. Học viên nhận được gì sau khóa đào tạo

1. Cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên gia đào tạo có kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm được phê duyệt theo tiêu chuẩn VINTECOM Quốc tế.

2. Nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn, giúp học viên có khả năng hiểu thực hiện áp dụng các văn bản quy trình, hồ sơ cần thiết vào hoạt động thực tế công việc. 

3. Đảm bảo có đủ những kiến thức cần thiết nhằm truyền đạt cho nhân viên, người lao động của bạn thấu hiểu được những phần kiến thức được bổ sung sẽ có ích như thế nào và mang đến cho họ nhiều cơ hội, lợi ích trong công việc hiện tại.

4. Biết cách giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc từ những kết quả không mong muốn trong quản lý chất lượng để từ đó xây dựng các biện pháp thích hợp để giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại mà nhà máy đang gặp phải.

5. Tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc, giải quyết vấn đề chất lượng và cải tiến ngày càng được nâng cao.

V. Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo 

Học viên tham gia đầy đủ thời lượng khóa học và có bài thi đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định. 

2

Đào tạo Chuyên gia đánh giá HTQL ATTP theo ISO 22000

Chi tiết

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HTQL ATTP) giúp học viên củng cố kiến thức chuyên môn và có những đóng góp liên tục nhằm cải tiến hoạt động quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Đồng thời, có được sự tự tin để đánh giá hiệu quả một HTQL ATTP phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận hoặc thể hiện cam kết của tổ chức/doanh nghiệp đối với việc thực hiện an toàn thực phẩm bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá hiện có sang ISO 22000; đồng thời nắm được các nguyên tắc và mục đích chính của đánh giá HTQL ATTP hiệu quả phù hợp với ISO 22000 và yêu cầu của ISO 19011 về Hướng dẫn hệ thống quản lý đánh giá".

Sau khóa học, học viên sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết đ thực hiện và dẫn đầu một cuộc đánh giá HTQL ATTP thành công, sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước trong toàn bộ quy trình.

Tìm hiểu cách mô tả mục đích của đánh giá ISO 22000 và đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba cũng như nắm được các nguyên tắc và thực hành chính của đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả theo ISO 22000: 2018 bao gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể đối với:

• ISO 22000: 2018 về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm

• TCVN ISO/TS 22002-1:2013 (ISO/TS 22002-1:2009) về Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm, Phần 1- Sản xuất thực phẩm.

Học viên có được các kỹ năng lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQL ATTP nhằm thiết lập sự phù hợp, tăng cường tuần thủ an toàn thực phẩm và hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Đối tượng của khóa đào tạo

Bất kỳ ai có nhu cầu kiểm tra HTQL ATTP của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết

Bạn đã có kiến thức tốt về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của HTQL ATTP, hoặc bạn đã tham gia khóa học Đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO 22000: 2018 hoặc Đào tạo chuyển gia đánh giá trưởng HTQL ATTP theo ISO 22000: 2018 hoặc có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá nhà cung cấp.

Bạn nên tìm hiểu trước về các nguyên tắc, khái niệm quản lý An toàn Thực phẩm để:

• Thực hiện hoặc vận hành hệ thống quản lý trong bối cảnh ngành thực phẩm. Điều này bao gồm các chương trình tư nhân như BRC GLOBALGAP FSSC và/hoặc các chương trình khác bao gồm các thành phần của hệ thống quản lý;

• Luật An toàn thực phẩm chính có liên quan (điều này có thể dành riêng cho bối cảnh và địa điểm ngành thực phẩm của bạn)

• Kiến thức về các chương trình tiên quyết như được quy định trong ISO/TS 22002–1

• Hướng dẫn Thực hành Tốt cho Nông nghiệp (GAP), Thủ y (GVP), Sản xuất (GMP), V sinh (GHP), Sản xuất (GPP), Phân phi (GDP) và/hoặc Thương mại (GTP) tùy thuộc vào phân khúc của chuỗi thực phẩm trong đó hoạt động.

• Các nguyên tắc của HACCP do Ủy ban Codex Alimentarius xác định.

• Kiến thức về các yêu cầu của ISO 22000 hoặc tương đương có thể chấp nhận được có thể đạt được bằng cách hoàn thành khỏa học Nhân thức chung về ISO 22000:2018

Bạn sẽ đạt được những gì?

Bn sẽ có được kiến thức để

• Mô tả mục đích của HTQLATTP của các tiêu chuẩn HTQLATTP của các cuộc đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhân của bên thứ ba

• Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá HTQLATTP phù hợp với ISO 19011 (và ISO 22003 bao gồm cả ISO / IEC 17021, nếu thích hợp)

Ban sẽ đạt được các kỹ năng để

• Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá một HTQLATTP nhằm thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO 22000 theo ISO 19011 (và ISO 22003 bao gồm cả ISO/IEC 17021, nếu thích hợp)

• Áp dụng khái niệm rủi ro sản phẩm và quá trình cho các phát hiện đánh giá

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn

• Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giả ISO 22000

• Giải thích các yêu cầu của ISO 22000 đối với việc áp dụng đánh giá

• Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá nhằm gia tăng giá trị thực

Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro vào các sản phẩm và quy trình, lãnh đạo và quản lý quy trinh

Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp

• Xây dựng lòng tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất

3

Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

Chi tiết

ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức thực hiện đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy kỹ thuật. Tiêu chuẩn được tổ chức chứng nhận (TCCN) sử dụng nhằm thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.

Để tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm, TCCN phải có cơ cấu phù hợp cho hoạt động chứng nhận; có chuyên gia đánh giá sản phẩm chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở đăng ký; quy định về phương pháp đánh giá chứng nhận sản phẩm, bao gồm những yếu tố sau: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá về điều kiện đảm bảo chất lượng, giám sát chất lượng trên thị trường...; xây dựng quy trình thẩm định và các quy định về khiếu kiện, tranh chấp…

Mục tiêu của khóa Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065 là nhằm đào tạo kiến thức và các kỹ năng cơ bản về đánh giá chứng nhận sản phẩm cho những chuyên gia có thể tham gia đánh giá tại các tổ chức, doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065.

Giúp học viên hiểu hơn về các yêu cầu quy định và kỹ thuật của ISO/IEC 17065, đồng thời hiểu phạm vi và lĩnh vực áp dụng. Cách lập kế hoạch, chuẩn bị, tiến hành đánh giá và báo cáo đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của ISO/IEC 17065 và ISO 19011, bao gồm khả năng thu thập, phân tích và củng cố bằng chứng một cách khách quan để đưa ra kết quả đánh giá phù hợp.

Học viên vượt qua khóa học có thể trở thành chuyên gia đánh giá sản phẩm được chứng nhận theo yêu cầu của ISO 19011.

Kiến thức:

Nhận thức chung về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng

Về các phương pháp đánh giá chứng nhận sản phẩm

Yêu cầu của hệ thống về đảm bảo chất lượng

Phương pháp phân loại, lấy mẫu và thử nghiệm sản phẩm

Kỹ năng:

– Kỹ năng đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng: Khai mạc và bế mạc cuộc họp, kỹ năng phỏng vấn, ghi nhận thông tin, phân loại và kết quả đánh giá, quản lý đoàn đánh giá.

– Kỹ năng đánh giá sản phẩm tại hiện trường: Lấy mẫu, niêm phong, thử nghiệm tại chỗ, đánh giá kết quả thử nghiệm.

Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ làm bài kiểm tra, bài đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 53
Tổng truy cập: 10656361