Ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam (27/10/2023)

Ngày 24/10/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2023/TT-BNNPTNT quy định Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.


Ảnh minh họa.

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam được ban hành dựa trên kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2023, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân đăng ký chính thức, bổ sung các thuốc BVTV.

Việc ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý thuốc BVTV; bổ sung, cập nhập thông tin về các thuốc BVTV mới, các thuốc BVTV sinh học phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp; đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc BVTV đúng theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT đã được Cục BVTV tổ chức soạn thảo theo đúng trình tự và quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan như: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt; các Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Hội Luật gia và các Hiệp hội liên quan đến quản lý thuốc BVTV như VIPA, Croplife, HACAS…Đăng tải lên Cổng thông tin Chính phủ, Bộ NN&PTNT và SPS. Dự thảo Thông tư cũng đã được Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT đánh giá, thẩm định theo đúng quy định về sự cần thiết, sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật; trình tự và kỹ thuật ban hành Thông tư.

Thông tư 09/2023/TT-BNNPTNT được ban hành kèm theo 02 Phụ lục, Phụ lục 1 là Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Phụ lục 2 là Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2023.

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 được bổ sung thêm 12 hoạt chất mới, trong đó có 06 hoạt chất là thuốc BVTV sinh học (chiếm 50%), còn lại là các hoạt chất mới an toàn và hiệu quả. Số thuốc BVTV sinh học được đăng ký vào Danh mục là 26 loại thuốc BVTV chiếm 10,79% trên tổng số thuốc BVTV đã được đăng ký vào Danh mục. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc BVTV đã tự nguyện rút khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 15 loại thuốc BVTV.

Cụ thể, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm có:

*Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

- Thuốc trừ sâu: 712 hoạt chất với 1725 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 683 hoạt chất với 1561 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ cỏ: 260 hoạt chất với 791 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ chuột: 08 hoạt chất với 43 tên thương phẩm.

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 60 hoạt chất với 178 tên thương phẩm.

- Chất dẫn dụ côn trùng: 08 hoạt chất với 08 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

- Chất hỗ trợ (chất trải): 05 hoạt chất với 06 tên thương phẩm.

* Thuốc trừ mối: 16 hoạt chất với 23 tên thương phẩm.

* Thuốc bảo quản lâm sản: 07 hoạt chất với 08 tên thương phẩm.

* Thuốc khử trùng kho: 03 hoạt chất với 09 tên thương phẩm.

* Thuốc sử dụng cho sân golf:

- Thuốc trừ bệnh: 02 hoạt chất với 02 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

* Thuốc xử lý hạt giống:

- Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 12 tên thương phẩm.

* Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Như vậy, danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2023 bổ sung thêm một số loại thuốc BVTV phòng trừ các sinh vật gây hại trên các một số cây trồng có giá trị xuất cao như bưởi, sầu riêng, thanh long… Bên cạnh đó, Danh mục này cũng bổ sung thêm nhiều loại thuốc có hiệu lực tốt, dạng thuốc tiên tiến như OD, EW, WG… đặc biệt là các thuốc đăng ký sử dụng trên rau, quả, chè đều có thời gian cách ly ngắn, độ độc thấp.

Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2023 gồm 31 hoạt chất cấm sử dụng (số lượng không thay đổi so với Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022). Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam tuân thủ theo các Công ước, Nghị định thư mà Việt Nam là thành viên tham gia như Công ước Stockholm, Công ước Rotterdam, Công ước Basel…

Cụ thể, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam quy định ở Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BNNPTNT, gồm:

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất.

 

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục rà soát loại bỏ các thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi trường ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Việc rà soát loại bỏ này đã góp phần quan trọng trong việc quản lý và sử dụng thuốc BVTV trong thời gian tới. Đồng thời, Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng sẽ tinh gọn hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc lựa chọn các loại thuốc BVTV.

Nguồn: thunghiemngaynay.vn 

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 43
Tổng truy cập: 10234943