Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (13/05/2022)

“Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…”.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, diễn ra vào ngày 18/5/1963. Điều này cho thấy Người luôn coi khoa học công nghệ là nguồn lực mạnh mẽ của cách mạng.

Sau 58 năm, lời căn dặn ấy của Người vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động khoa học và công nghệ nước nhà.

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Namtrở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, của các doanh nghiệp có tinh thần đổi mới sáng tạo.

Sự kiện này cũng là điểm hẹn thường niên để cộng đồng khoa học công nghệ cả nước tổ chức các sự kiện có ý nghĩa thiết thực vừa để ghi nhận những nỗ lực, thành công của ngành khoa học và công nghệ đóng góp cho kho tàng tri thức cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa để thảo luận, định hướng hoạt động nhằm hướng đích các mục tiêu của ngành khoa học công nghệ nói riêng, của đất nước nói chung.

Trong 9 năm qua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam hàng năm đã được tổ chức trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu của khoa học và công nghệ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa ấy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động nhiều hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ năm nay là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, đây là dịp để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

Đây cũng là dịp để giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các Chiến lược/Chương trình quốc gia về khoa học công nghệ đến 2030; các chính sách KHCN&ĐMST nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội.

Qua đó, tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật, các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm quốc gia, công nghệ cao… Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực hấp thụ, năng lực đổi mới công nghệ, năng lực quản trị, trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực, đổi mới quy trình sản xuất và kinh doanh, triển khai chuyển đổi số, áp dụng mô hình kinh doanh mới phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để phục hồi doanh nghiệp sau đại dịch.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam diễn ra từ ngày 04/5 đến 20/5/2022, trong đó, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17/5 đến 19/5/2022 với nhiều sự kiện lớn như: Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021.

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 88
Tổng truy cập: 8964458