Giám định và chứng thư - sản phẩm của hoạt động giám định (07/06/2013)

Nhìn từ góc độ sản xuất kinh doanh, chứng thứ là kết quả cuối cùng/đầu ra của quá trình giám định. Nói cách khác chứng thư là sản phẩm của dịch vụ giám định.

Theo Luật Thương mại: “Chứng thư là văn bản xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu”.

Một số yêu cầu chung đối với chứng thư

-       Chứng thư phải đảm bảo nhận biết được tổ chức giám định; phân biệt được các chứng thư; nhận biết đối tượng, thời gian và địa điểm giám định; thời gian cấp chứng thư…

-       Chứng thư đảm bảo tính trung thực, chính xác và khách quan, tính pháp lý về kết quả giám định; đáp ứng cũng như phù hợp với yêu cầu chính đáng của khách hàng

-       kết quả trong chứng thư là kết quả được thực hiện theo quy trình, phương pháp đã được người có quyền thẩm xét hoặc phê duyệt.

-       Chứng thư phải đảm bảo có chữ ký của người có thẩm quyền, của giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; được đóng dấu hợp pháp.

Luật Thương mại quy định giá trị và tính pháp lý của chứng thư như sau:

-       Chứng thư chỉ có giá trị đối với nội dung được giám định tại địa điểm và thời gian giám định

-       Tổ chức giám định chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả/ kết luận trong chứng thư (kể cả khi ủy thác hay sử dụng nhà thầu phụ)

-       Chứng thư có giá trị pháp lý với bên yêu cầu giám định nếu họ không chứng minh được kết quả giám định sai.

-       Chứng thư có giá trị pháp lý đối với các bên cùng chỉ định tổ chức giám định trong hợp đồng nếu các bên không chứng minh được kết quả giám định sai.

Khi các bên không cùng chỉ định tổ chức giám định trong hợp đồng thì chứng thư chỉ có giá trị với bên yêu cầu giám định. Bên kia có quyền yêu cầu giám định lại khi không đồng ý với kết quả giám định.

Hỏi: Khi có kết quả giám định lại khác với kết quả ban đầu thì sẽ xử lý thế nào?

Trả lời: Đối với trường hợp kết quả giám định lại khác với kết quả ban đầu thì xử lý như sau:

-       Tổ chức giám định thừa nhận kết quả giám định lại thì kết quả ghi trong chứng thư giám định lại có giá trị pháp lý với tất cả các bên

-       Tổ chức giám định không thừa nhận kết quả giám định lại thì các bên thỏa thuận để tìm tổ chức giám định khác. Kết quả giám định lần 2 này có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên.

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 60
Tổng truy cập: 10550374