Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 5 (khóa VII) bầu bổ sung Tổng Thư ký Hội VinaLAB là 1 trong 19 Ủy viên (29/03/2019)

Ngày 29/3 tại Hà Nội, GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ trì hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (Khóa VII) với sự tham gia của đại diện các Ban Đảng, Bộ, ngành cùng 161/182 đại biểu là ủy viên Hội đồng Trung ương. Hội nghị đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng Thư ký Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) là 1 trong 19 Ủy viên Hội đồng Trung ương.


GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc

Hội nghị đã nghe PCT kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Văn Tân, đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 về các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Công tác củng cố và phát triển tổ chức; Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức; Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; Hoạt động hợp tác quốc tế; Công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn Chủ tịch và Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra…

Theo đó trong năm 2018, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sát sao để kịp thời khắc phục những khó khăn, chủ động làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các địa phương để nắm tình hình, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các liên hiệp hội địa phương, qua đó chất lượng hoạt động của các hội ngành toàn quốc, các liên hiệp hội địa phương được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam còn chủ động làm việc với các đoàn thể chính trị - xã hội, đề xuất với Bộ Chính trị những kiến nghị cụ thể một số vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam... góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, ổn định phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã tham mưu, trình Ban Bí thư Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; Tập trung nâng cao chất lượng thông tin trong hệ thống báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam, xây dựng phương án quy hoạch báo chí, phát triển hoạt động báo chí và xuất bản.

Năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; tiếp tục vận động việc xây dựng và ban hành Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật Phổ biến kiến thức cũng như tập hợp các hội thành viên tham gia Đề án Tri thức Việt số hóa; đẩy mạnh hợp tác với một số tổ chức quốc tế, chú trọng các nước đối tác có tiềm lực KH&CN mạnh; tích cực chuẩn bị cho việc Liên hiệp Hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO 38) tại Việt Nam vào năm 2020...

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ các thành viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất. Quan tâm đến phong trào sáng tạo KH&CN, công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức. Xây dựng kỷ yếu tổng hợp các kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên từ giai đoạn nhiệm kỳ VII của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày các báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo về việc thay đổi biểu trưng (logo) của VUSTA và về tên gọi, Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội VIII; Báo cáo về phát triển tổ chức và thay đổi nhân sự kể từ sau hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 4 khóa VII đến  nay...

Theo đó, Hội đồng Trung ương đã xem xét và thông qua việc tạm đình chỉ tư cách hội thành viên đối với Hội Bảo quản nông sản thực phẩm Việt Nam trong thời hạn 12 tháng; Nhất trí kết nạp Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam là hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Về công tác nhân sự, cùng với chấp thuận để 18 đồng chí thôi chức Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII, các đại biểu đã bầu bổ sung 19 Ủy viên Hội đồng Trung ương, trong đó có ông Nguyễn Hữu Dũng (Tổng Thư ký VinaLAB) là 1 trong 7 Ủy viên Hội đồng Trung ương (khối Các Hội ngành toàn quốc).

Hội nghị cũng đồng ý để 02 đồng chí thôi chức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII; Bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII, bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII. Bầu bổ sung Đồng chí Lê Quang Thích, Chủ tịch LHH tỉnh Quảng Ngãi làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII; nhất trí về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng Trung ương khóa VIII (dự kiến sẽ được tiến hành trong quý II năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”).

Về cơ cấu tham gia Hội đồng Trung ương: Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam gồm các đồng chí Thường trực và đại diện các Ban và Văn phòng; mỗi Hội thành viên cử 01 đại diện; riêng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các Tổng hội, mỗi đơn vị được cử 02 đại diện.

Ngoài đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ cấu thêm một số đại biểu của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan nhiều đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam; độ tuổi tham gia Hội đồng Trung ương không quá 70 tuổi (tính đến thời điểm tổ chức Đại hội).


Các đại biểu tại hội nghị

Về số lượng và cơ cấu ĐCT khoá VIII:  ĐCT dự kiến có 25 uỷ viên (khóa VII có 25 ủy viên). Một tỷ lệ nhất định uỷ viên ĐCT sẽ làm công tác chuyên trách; ĐCT có các thành viên đại diện cho các hội thành viên (Hội ngành toàn quốc và LHH địa phương). ĐCT có tuổi đời không quá 70 tính đến thời điểm tổ chức Đại hội VIII, cần được cơ cấu có cán bộ trẻ để bảo đảm có tính kế thừa cho các đại hội sau; Số lượng uỷ viên ĐCT dành cho các hội thành viên là 50-55%, trong đó Hội ngành toàn quốc 25-30% và LHH địa phương 25%. Số còn lại 45-50% sẽ dành cho những người sẽ tham gia Thường trực ĐCT, lãnh đạo UBKT, lãnh đạo Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, đại diện các tổ chức trực thuộc, đại diện Ban Tuyên giáo TW, Bộ KH&CN, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học tiêu biểu.

Số lượng và cơ cấu ủy viên Thường trực ĐCT: Chủ tịch, PCT, TTK: Thường trực ĐCT phải là ủy viên ĐCT, Thường trực ĐCT gồm 5-6 thành viên bao gồm Chủ tịch, 4-5 PCT, TTK (phần lớn là hoạt động chuyên trách), trong đó có thể có 1 PCT kiêm TTK. Số lượng ủy viên UBKT: UBKT khóa VIII dự kiến có 9 ủy viên (khóa VII có 9 ủy viên). Có một số ủy viên chuyên trách. Chủ nhiệm UBKT tham gia ĐCT và là PCT chuyên trách.

Sau phiên thảo luận, các đại biểu Hội đồng Trung ương đã biểu quyết nhất trí các nội dung:

1. Nhất trí Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo một số nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng Trung ương về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam; Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương.

2. Nhất trí giữ nguyên tên gọi và Điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

3. Nhất trí phương án thay đổi biểu trưng (logo) của Liên hiệp Hội Việt Nam.

4. Nhất trí phương án xã hội hóa từ nguồn vốn đóng góp của các hội thành viên và các tổ chức khác để đảm bảo hoàn thành trụ sở theo thiết kế đã được phê duyệt.

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 61
Tổng truy cập: 6280292