Lịch sử hình thành ISO 14000 (03/08/2014)

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố. Các tiêu chuẩn của bộ ISO 14000 đưa ra những yếu tố cơ bản của một hệ thống quản lý môi trường (EMS – Environment Management System) hữu hiệu. Những yếu tố này bao gồm việc xây dựng một chính sách về môi trường, xác định các mục đích và mục tiêu, thực hiện một chương trình để đạt được những mục tiêu đó, giám sát và đánh giá tính hiệu quả của nó, điều chỉnh các vấn đề và kiểm tra hệ thống để cải thiện nó và cải thiện tác động chung đối với môi trường.

Ủy ban Kỹ thuật TC 207 của ISO được thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 1993 để xây dưng các tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ quản lý môi trường. Công việc của TC 207 bao gồm những tiêu chuẩn trong lĩnh vực đánh giá các tổ chức [các hệ thống quản lý môi trường (EMS); thẩm định môi trường (EA – Environment Auditing); đánh giá tác động đối với môi trường (EPE – Environment Performance Evaluation)] cũng như trong lĩnh vực sản phẩm và quá trình [ghi nhãn môi trường (EL – Environment Labeling); đánh giá chu trình chuyển hóa (LCA – Life Cycle Assessment); các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm (EAPS – Environment Aspects in Product Standards)]. Những tiêu chuẩn đầu tiên đã được chấp nhận là: a)ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường: Quy định và hướng dẫn sử dung; b) ISO 14004 – Hệ thống quản lý môi trường: Hướng dãn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kỹ thuật hỗ trợ; c) ISO 14010- Hướng dẫn đánh giá môi trường: Các nguyên tắc chung; d) ISO 14011-   Hướng dẫn đánh giá môi trường: Quy trình đánh giá, đánh giá hệ thống quản lý môi trường; e) ISO 14012 - Hướng dẫn đánh giá môi trường: Tiêu chuẩn năng lực đối với các đánh giá trên về môi trường.

Phiên bản chính thức được ban hành vào năm 1996 và được soát xét lần 1 vào năm 2004.

Theo isovietnam.vn

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 57
Tổng truy cập: 6840750