Một số quy định về Giám định trong Luật Thương mại- Phần 1 (05/06/2013)

Muốn kinh doanh dịch vụ giám định, các doanh nghiệp phải đảm đảo được các yêu cầu, quy định đối với thương nhân giám định theo Luật Thương mại.

Các điều 256 và 257 quy định về thương nhân giám định như sau:

-       Thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

Để được kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

-       Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

-       Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật thương mại

-      Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hóa, dịch vụ đó.

Thương nhân giám định có quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 263 Luật thương mại:

Thương nhân giám định có quyền:

-       Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết cho giám định

-       Nhận thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác.

Thương nhân giám định có nghĩa vụ:

-      Chấp hành các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật liên quan đến đến dịch vụ giám định

-      Giám định trung thực khách quan, độc lập, kịp thời, dung quy trình, phương pháp giám định

-       Cấp chứng thư giám định

-       Trả tiền phạt, bồi tường thiệt  hại theo quy định của điều 266 Luật thương mại. 

>>> Mời xem thêm: Một số quy định về Giám định thương mại - Phần 2

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 45
Tổng truy cập: 8671505