Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (01/12/2015)

File đính kèm:

Thông tư 48/2015/TT-BYT Quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế với các nội dung về trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm; nội dung, hình thức kiểm tra; trình tự kiểm tra ATTP;…

1. Trách nhiệm, nội dung và hình thức kiểm tra an toàn thực phẩm

Nội dung kiểm tra ATTP được Thông tư 48 quy định như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

+ Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: GCN đăng ký kinh doanh, GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, … cụ thể tại Thông tư số 48/2015.

+ Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm;…

+ Nội dung ghi nhãn thực phẩm:

+ Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm;

+ Kiểm tra giấy tờ về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu;

+ Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

- Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, theo Thông tư 48/2015/TT-BYT:

+ Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở.

+ Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm;…

+ Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

2. Trình tự kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra ATTP

Trình tự kiểm tra an toàn thực phẩm được Thông tư 48 năm 2015 của Bộ Y tế quy định như sau:

- Ban hành quyết định kiểm tra: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành quyết định kiểm tra ATTP theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư số 48/2015/BYT.

- Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện kiểm tra theo trình tự sau:

+ Công bố quyết định kiểm tra;

+ Tiến hành kiểm tra theo các nội dung tại Điều 6 Thông tư 48 năm 2015;

+ Lập biên bản kiểm tra theo các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT.

+ Báo cáo kết quả kiểm tra ATVSTP.

+ Ra quyết định xử lý kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm.

Thông tư 48 hướng dẫn hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hiệu lực từ ngày 15/01/2016.

VINACERT
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Tài liệu khác:
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 64
Tổng truy cập: 10562416