Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung một số điều tại TT số 48/2013/TT-BNNPTNT qui định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu (27/02/2017)

Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi các quy định về phí, lệ phí; xử lý hồ sơ đăng ký và kết quả kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký an toàn thực phẩm và cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong và ngoài danh sách ưu tiên tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

Theo đó, Thông tư số 02/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT như sau:

- Việc thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở; phí thẩm định cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sẽ theo quy định tại Luật phí và lệ phí, quy định của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

- Thông tư 02/BNNPTNT đã giảm thời gian từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc khi nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận thông báo cho Cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm định tại Cơ sở nhưng sẽ không quá 07 ngày làm việc (hiện hành là 10 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp thẩm định tại cơ sở để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo Thông tư số 48/2013 thì trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận ATTP nhưng hoãn kiểm tra định kỳ có thời hạn quá 12 (mười hai) tháng được sửa thành hoãn kiểm tra sau cấp giấy.

- Đối với quy định về kiểm tra sau khi cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, Thông tư 02/2017 quy định việc kiểm tra gồm có kiểm tra sau cấp giấy (hiện hành là kiểm tra định kỳ) và kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2013.

- Theo Thông tư số 02/BNNPTNT, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận thẩm tra Biên bản kiểm tra, thẩm định và thông báo kết quả tới Cơ sở trong thời hạn 06 ngày làm việc (hiện hành là 07 ngày) kể từ ngày kết thúc kiểm tra, thẩm định. Đồng thời, việc kiểm tra cũng được thực hiện sau cấp giấy và đột xuất.

- Việc cấp chứng thư đối với các lô hàng xuất khẩu sản xuất tại các cơ ngoài danh sách ưu tiên đã bỏ quy định về việc chủ hàng không cung cấp đầy đủ thông tin trong vòng 90 ngày sau khi kiểm tra thì phải đăng ký kiểm tra theo quy định.

- Ngoài ra, một số Phụ lục được quy định trong nội dung, phương pháp kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra sản phẩm sản xuất từ cơ sở trong danh sách ưu tiên cũng được thay đổi và tuân theo các mẫu Phụ lục ban hành tại Thông tư số 02.

Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu có hiệu lực ngày 30/03/2017.

File đính kèm:
Thanh Hải IRC
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 56
Tổng truy cập: 10828775