Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội (26/12/2014)

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

Nghị định hướng dẫn

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 100
Tổng truy cập: 7419009