Một số điểm mới tại Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT (01/07/2021)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT về Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT.

Theo đó, Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, có một số điểm mới và điều khoản chuyển tiếp cụ thể như sau:

1. Một số điểm mới

- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm được lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam về thực phẩm nhưng được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại quy chuẩn này.

- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy và có dấu hợp quy.

- Đối với thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật bỏ quy định về hàm lượng tối đa cho phép của các chỉ tiêu Samonella, Asen tổng số, Cadimi, Chì, Thủy ngân.

- Đối với loại thức ăn là Premix bỏ quy định về hàm lượng tối đa cho phép của chỉ tiêu Salmonella.

- Thay đổi về một số các từ, cụm từ: Sử dụng cụm từ “Salmonella spp” thay cho “Salmonella”;  Dùng cụm từ “nhỏ hơn 10 CPU/g hoặc nhỏ hơn 10 CPU/ml” thay cho cụm từ “không có trong 1,0g” với chỉ tiêu E. coli; Cụm từ “không có trong 25g hoặc không có trong 25 g mẫu” được thay thế bằng “không có trong 25 g hoặc không có trong 25 ml”; Thay thế FeCO­3 bằng FeSO4.

2. Điều khoản chuyển tiếp

- Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản đã được đánh giá sự phù hợp và đăng ký công bố hợp quy theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT trước ngày 01/7/2021 sẽ không phải đánh giá lại phù hợp và đăng ký hợp quy nhưng phải thực hiện giám sát theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021/QCVN 01-190:2020/BNNPTNT.

- Tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy hoặc đã được chỉ định chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT được thực hiện chứng nhận theo Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đến khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hoặc quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận.

- Sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước quy định tại QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đã được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT sản xuất trước ngày 01/7/2022 chưa công bố hợp quy được phép lưu thông trên thị trường đến hết thời hạn sử dụng sản phẩm; Sản phẩm sản xuất sau ngày 01/7/2022 phải công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 61
Tổng truy cập: 10669958