Phòng chứng nhận

Phòng chứng nhận có Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước giám đốc chứng nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi công việc được phân công và ủy quyền, Phòng chứng nhận có một số Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng.

Chức năng Phòng Chứng nhận

- Duy  trì hiệu lực các hệ thống quản lý liên quan tới chứng nhận.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động đánh giá, chứng nhận theo quy trình đã thiết lập.

- Quản lý hoạt động của chuyên gia đánh giá.

Nhiệm vụ Phòng Chứng nhận

- Chủ trì tổ chức triển khai các chương trình đánh giá theo quy trình tương ứng;

-  Quản lý hoạt động tác nghiệp của chuyên gia đánh giá;

-  Thẩm tra các hồ sơ đánh giá chứng nhận trước khi trình Giám đốc Chứng nhận phê duyệt;

-  Thẩm tra hồ sơ chứng nhận hợp quy thực phẩm trình Viện trưởng FSI phê duyệt;

-  Chủ trì xây dựng, thẩm tra các tài liệu chứng nhận trước khi ban hành;

-  Tham gia giải quyết các khiếu nại của KH khi được phân công;

-  Cập nhật dữ liệu khách hàng sau mỗi đợt đánh giá;

-   Lập yêu cầu tổ chức cuộc đánh giá chuyển Văn phòng, các chi nhánh thực hiện;

-   Lập hồ sơ báo cáo tình hình chứng nhận trong từng lĩnh vực cho các cơ quan quản lý định kỳ hoặc đột xuất;

-   Lập đề nghị thanh toán manday cho chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia lấy mẫu;

-   Lập đề nghị thưởng hằng tháng cho nhân viên phòng chứng nhận;

-   Lập kế hoạch đào tạo, công tác, kế hoạch tài chính tháng của phòng.

Cơ cấu nhân sự

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu

Chức vụ: Trưởng phòng

Mã nhân viên: VICB.174

Phan Thị Hằng
Phan Thị Hằng

Chức vụ: Phó phòng

Mã nhân viên: VICB.005

Nguyễn Nam Sơn
Nguyễn Nam Sơn

Chức vụ: Chuyên gia Trưởng

Mã nhân viên: VICB.009

LA ISO 9001; ISO 22000/HACCP; Sản phẩm; VietGAP; MSC/CoC

Lê Thượng Khởi
Lê Thượng Khởi

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.031

A ISO 9001; LA VietGAP thủy sản; Sản phẩm; ASC; MSC/CoC

Đỗ Thành Muôn
Đỗ Thành Muôn

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.057

LA ISO 9001; Sản phẩm; GobalG.A.P; ASC

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.089

Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.122

 

Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Anh Quân

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.185

LA ISO 9001; Sản phẩm

Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.189

LA ISO 9001

Trương Thị Ngọc Trâm
Trương Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.193

Nguyễn Thị Hoàn
Nguyễn Thị Hoàn

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.203

Nguyễn Vũ Quỳnh Lan
Nguyễn Vũ Quỳnh Lan

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.324


Liêu Anh Hào
Liêu Anh Hào

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.426

Trịnh Tiến Long
Trịnh Tiến Long

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.441

Lê Thị Hồng Hạnh
Lê Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.093

Huỳnh Thị Kim Thoa
Huỳnh Thị Kim Thoa

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.152

Trần Thị Nhật Minh
Trần Thị Nhật Minh

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.162

Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.295 

Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Thị Ánh

Chức vụ: nhân viên chứng nhận 

Mã nhân viên: VICB.299 

Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung

Chức danh: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.330

Nguyễn Thị Luyến
Nguyễn Thị Luyến

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.507

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 54
Tổng truy cập: 10754048