Viện An Toàn Thực Phẩm (FSI)
PGS.TS Tô Long Thành
PGS.TS Tô Long Thành

Chức vụ: Viện trưởng

Mã nhân viên: VICB.063

BS.Ths.Chu Quốc Lập
BS.Ths.Chu Quốc Lập

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện ATTP (FSI) kiêm cố vấn

Mã nhân viên: VICB.036

TS Lê Quang Trung
TS Lê Quang Trung

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Mã nhân viên: VICB.074

LA ISO 9001

BS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
BS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Mã nhân viên: VICB.114

Lê Thị Hồng Hạnh
Lê Thị Hồng Hạnh

Mã nhân viên: VICB.093

Văn phòng
Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến

Mã nhân viên: VICB.159

Chức vụ: Chánh Văn phòng

 

Lê Thị Thơm
Lê Thị Thơm

Mã nhân viên: VICB.018

Nhân viên VP

Lại Thị Lý
Lại Thị Lý

Mã nhân viên: VICB 096

Nhân viên VP

Hoàng Việt Minh Anh
Hoàng Việt Minh Anh

Mã nhân viên: VICB.143

Nhân viên VP

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu

Mã nhân viên: VICB.174

Nhân viên VP

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Mã nhân viên: VICB.198

Nhân viên VP

Lê Thị Linh Nhâm
Lê Thị Linh Nhâm

Mã nhân viên: VICB.206

Nhân viên VP

Tô Thị Kiều My
Tô Thị Kiều My

Mã nhân viên: VICB.226

Nhân viên VP

Nguyễn Trọng Hữu
Nguyễn Trọng Hữu

Mã nhân viên: VICB.019

Nhân viên VP

Trần Văn Thành
Trần Văn Thành

Mã nhân viên: VICB.103

Nhân viên IT

Vũ Hoàng Giang
Vũ Hoàng Giang

Mã nhân viên: VICB.109

Nhân viên IT

Bùi Minh Đông
Bùi Minh Đông

Mã nhân viên: VICB.113

Nhân viên IT

Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng

Mã nhân viên: VICB.113

Nhân viên IRC

Bùi Thị Huế
Bùi Thị Huế

Mã nhân viên: VICB.086

Nhân viên IRC

Bùi Thị Huyền Trang
Bùi Thị Huyền Trang

Mã nhân viên: VICB.099

Nhân viên IRC

Vũ Thanh Hải
Vũ Thanh Hải

Mã nhân viên: VICB.117

Nhân viên IRC

Trương Tố Quyên
Trương Tố Quyên

Mã nhân viên: VICB.130

Nhân viên IRC

Lê Minh Phương
Lê Minh Phương

Mã nhân viên: VICB.153

Nhân viên IRC

Hoàng Nam
Hoàng Nam

Mã nhân viên: VICB.211

Nhân viên IRC

Sùng Thị Thương
Sùng Thị Thương

Mã nhân viên: VICB.160

Nhân viên VP

Phòng Tài chính
Đào Thu Trang
Đào Thu Trang

Chức vụ: Kế toán trưởng

Mã nhân viên: VICB.016

Lê Thị Quỳnh
Lê Thị Quỳnh

Mã nhân viên: VICB.224

Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nguyễn Thị Kim Tuyến

Mã nhân viên: VICB.007

Hoàng Thị Hồng Thanh
Hoàng Thị Hồng Thanh

Mã nhân viên: VICB.015

Nguyễn Thế Anh
Nguyễn Thế Anh

Mã nhân viên: VICB.017

Nguyễn Thị Hòe
Nguyễn Thị Hòe

Mã nhân viên: VICB.094

Hồ Thị Thu Hà
Hồ Thị Thu Hà

Mã nhân viên: VICB.169

Phòng Chứng nhận
Trần Thị Trang
Trần Thị Trang

Chức vụ: Trưởng phòng Chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.175

LA ISO 9001

Phan Hoàng Luật
Phan Hoàng Luật

Mã nhân viên: VICB.035

Trưởng đoàn chuyên gia

Nguyễn Nam Sơn
Nguyễn Nam Sơn

Mã nhân viên: VICB.009

Chuyên gia

LA ISO 9001; ISO 22000/HACCP; Sản phẩm; VietGAP; MSC/CoC

Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh

Mã nhân viên: VICB.122

Chuyên gia

Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Anh Quân

Mã nhân viên: VICB.185

Chuyên gia

Chu Đức Tụy
Chu Đức Tụy

Mã nhân viên: VICB.115

Chuyên gia

Đường Anh Thiều
Đường Anh Thiều

Mã nhân viên: VICB.104

Chuyên gia

Phan Hoàng Luật
Phan Hoàng Luật

Chức vụ: Trưởng nhóm chuyên gia

Mã nhân viên: VICB.035

LA ISO 9001; ISO 22000; ISO 14001; OHSAS 18001; Sản phẩm

Đỗ Thành Muôn
Đỗ Thành Muôn

Mã nhân viên: VICB.057

Chuyên gia

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

Mã nhân viên: VICB.208

Chuyên gia

Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo

Mã nhân viên: VICB.212

Chuyên gia

Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương

Mã nhân viên: VICB.189

Chuyên gia

Đỗ Tuấn Long
Đỗ Tuấn Long

Mã nhân viên: VICB.214

Chuyên gia tập sự/ Chuyên gia kỹ thuật

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng

Mã nhân viên: VICB.089

Chuyên gia tập sự

Nguyễn Anh Lợi
Nguyễn Anh Lợi

Mã nhân viên: VICB.164

Chuyên gia tập sự

Nguyễn Trọng Tuân
Nguyễn Trọng Tuân

Mã nhân viên: VICB.173

Chuyên gia tập sự

Nguyễn Thị Hoàn
Nguyễn Thị Hoàn

Mã nhân viên: VICB.203

Chuyên gia tập sự

Lê Trung Ánh
Lê Trung Ánh

Mã nhân viên: VICB.210

Chuyên gia tập sự

Nguyễn Minh Khuê
Nguyễn Minh Khuê

Mã nhân viên: VICB.220

Chuyên gia tập sự

Lê Thượng Khởi
Lê Thượng Khởi

Mã nhân viên: VICB.031

Chuyên gia tập sự

Phan Thị Hằng
Phan Thị Hằng

Mã nhân viên: VICB.005

Nhân viên chứng nhận

Ninh Thị Hương
Ninh Thị Hương

Mã nhân viên: VICB.059

Nhân viên chứng nhận

Hoàng Hải Hiếu
Hoàng Hải Hiếu

Mã nhân viên: VICB.133

Chuyên gia tập sự/ Nhân viên chứng nhận

Trần Thị Luyến
Trần Thị Luyến

Mã nhân viên: VICB.134

Nhân viên chứng nhận

Lã Mạnh Cường
Lã Mạnh Cường

Mã nhân viên: VICB.144

Nhân viên chứng nhận

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương

Mã nhân viên: VICB.145

Nhân viên chứng nhận

Huỳnh Thị Kim Thoa
Huỳnh Thị Kim Thoa

Mã nhân viên: VICB.152

Nhân viên chứng nhận

Trần Thị Nhật Minh
Trần Thị Nhật Minh

Mã nhân viên: VICB.162

Nhân viên chứng nhận

Đặng Anh Vũ
Đặng Anh Vũ

Mã nhân viên: VICB.202

Nhân viên chứng nhận

Đào Hoàng Thân
Đào Hoàng Thân

Mã nhân viên: VICB.205

Nhân viên chứng nhận

Ban Đảm bảo chất lượng
Ths. Nguyễn Thị Yến
Ths. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Trưởng ban

Mã nhân viên: VICB.073

LA ISO 9001

Ngô Quốc Khởi
Ngô Quốc Khởi

Chức vụ: Phó trưởng ban

Mã nhân viên: VICB.050

Thái Thị Trường Sa
Thái Thị Trường Sa

Chức vụ: Phó trưởng ban

Mã nhân viên: VICB.176

Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo

Mã nhân viên: VICB.058

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng

Mã nhân viên: VICB.128

Phòng Dịch vụ thử nghiệm
Nguyễn Thị Huế
Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Trưởng phòng Dịch vụ thử nghiệm

Mã nhân viên: VICB.008

LA 9001

Phạm Thị Minh Hằng
Phạm Thị Minh Hằng

Mã nhân viên: VICB.056

Nhân viên

Đới Ngọc Phương Dung
Đới Ngọc Phương Dung

Mã nhân viên: VICB.085

Nhân viên

Nguyễn Văn Liêm
Nguyễn Văn Liêm

Mã nhân viên: VICB.080

Nhân viên nhận mẫu

Bùi Thanh Tùng
Bùi Thanh Tùng

Mã nhân viên: VICB.131

Nhân viên nhận mẫu

Hà Thị Uyên
Hà Thị Uyên

Mã nhân viên: VICB.227

Nhân viên nhận mẫu

Võ Hồng Lam
Võ Hồng Lam

Mã nhân viên: VICB.064

Nhân viên nhận mẫu

Nguyễn Đình Châu Trân
Nguyễn Đình Châu Trân

Mã nhân viên: VICB.090

Nhân viên nhận mẫu

Lâm Bách Tùng
Lâm Bách Tùng

Mã nhân viên: VICB.177

Nhân viên nhận mẫu

Hoàng Thị Thu Hà
Hoàng Thị Thu Hà

Mã nhân viên: VICB.123

Nhân viên nhận mẫu

Phòng Thử nghiệm 1 - TP. Hà Nội
Nguyễn Đức Tú
Nguyễn Đức Tú

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thử nghiệm 1 - Kiêm phụ trách phòng

Mã nhân viên: VICB.179

Nguyễn Thọ Khiêm
Nguyễn Thọ Khiêm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thử nghiệm 1

Mã nhân viên: VICB.108

Bác Sỹ y khoa. Nguyễn Lan Phương
Bác Sỹ y khoa. Nguyễn Lan Phương

Chức vụ: Cố vấn KT vi sinh

Mã nhân viên: VICB.106

Nguyễn Thọ Khiêm
Nguyễn Thọ Khiêm

Mã nhân viên: VICB.108

Phó Trưởng PTN1

Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương

Mã nhân viên: VICB.106

Bác sỹ, Cố vấn kỹ thuật Vi sinh PTN1

Vũ Đăng Quang

Mã nhân viên: VICB.157

Chuyên gia

Vũ Văn An
Vũ Văn An

Mã nhân viên: VICB.024

Tổ trưởng Tổ Nguyên tố PTN1

Mai Thị Thu Hiền
Mai Thị Thu Hiền

Mã nhân viên: VICB.062

Tổ trưởng Tổ Cổ điển PTN1

Nguyễn Thị Ngát
Nguyễn Thị Ngát

Mã nhân viên: VICB.071

Tổ trưởng Tổ Sắc ký PTN1

Vũ Thị Dinh
Vũ Thị Dinh

Mã nhân viên: VICB.079

Tổ trưởng Tổ Vi sinh PTN1

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân

Mã nhân viên: VICB.044

Thử nghiệm viên

Nguyễn Đình Tính
Nguyễn Đình Tính

Mã nhân viên: VICB.072

Thử nghiệm viên

Lê Thị Như Thủy
Lê Thị Như Thủy

Mã nhân viên: VICB.082

Thử nghiệm viên

Đinh Thị Thúy Trang
Đinh Thị Thúy Trang

Mã nhân viên: VICB.087

Thử nghiệm viên

Bùi Minh Chiến
Bùi Minh Chiến

Mã nhân viên: VICB.091

Thử nghiệm viên

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy

Mã nhân viên: VICB.095

Thử nghiệm viên

Hoàng Thị Thảo
Hoàng Thị Thảo

Mã nhân viên: VICB.098

Thử nghiệm viên

Trần Bình Dương
Trần Bình Dương

Mã nhân viên: VICB.107

Thử nghiệm viên

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyễn Thị Ngọc Mai

Mã nhân viên: VICB.132

Thử nghiệm viên

Vũ Thị Liên
Vũ Thị Liên

Mã nhân viên: VICB.135

Thử nghiệm viên

Trần Thị Quỳnh Trang
Trần Thị Quỳnh Trang

Mã nhân viên: VICB.136

Thử nghiệm viên

Trần Thị Mơ
Trần Thị Mơ

Mã nhân viên: VICB.138

Thử nghiệm viên

Vũ Thị Hồng
Vũ Thị Hồng

Mã nhân viên: VICB.142

Thử nghiệm viên

Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh

Mã nhân viên: VICB.150

Thử nghiệm viên

Đinh Thị Nhung
Đinh Thị Nhung

Mã nhân viên: VICB.183

Thử nghiệm viên

Vũ Thị Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

Mã nhân viên: VICB.192

Thử nghiệm viên

Nguyễn Xuân Huy
Nguyễn Xuân Huy

Mã nhân viên: VICB.209

Thử nghiệm viên

Phan Thị Oanh
Phan Thị Oanh

Mã nhân viên: VICB.225

Thử nghiệm viên

Nguyễn Thu Hoài
Nguyễn Thu Hoài

Mã nhân viên: VICB.228

Thử nghiệm viên

Phạm Thị Tuyết
Phạm Thị Tuyết

Mã nhân viên: VICB.229

Thử nghiệm viên

Trần Thị Trang
Trần Thị Trang

Mã nhân viên: VICB.230

Thử nghiệm viên

Phòng Thử nghiệm 2 - TP. Cần Thơ
Ths Lê Hữu Thôi
Ths Lê Hữu Thôi

Chức vụ: Trưởng phòng Thử nghiệm 2

Mã nhân viên: VICB.041

LA ISO 9001

La Văn Thái
La Văn Thái

Chức vụ: Phó trưởng phòng thử nghiệm 2 kiêm Quản lý Kỹ thuật Hóa tại Phòng Thử nghiệm 2.

Mã nhân viên: VICB.047

La Văn Thái
La Văn Thái

Mã nhân viên: VICB.047

Phó PTN2 kiêm quản lý kỹ thuật hóa PTN2

Phan Huyền Trang
Phan Huyền Trang

Mã nhân viên: VICB.055

Quản lý Kỹ thuật vi sinh PTN2

Phan Huyền Trang
Phan Huyền Trang

Chức vụ: Quản lý Kỹ thuật vi sinh tại Phòng Thử nghiệm 2.

Mã nhân viên: VICB.055

Lê Dủ Ninh
Lê Dủ Ninh

Mã nhân viên: VICB.046

Tổ trưởng Tổ Nguyên tố PTN2

Võ Thị Thúy An
Võ Thị Thúy An

Mã nhân viên: VICB.054

Tổ trưởng Tổ sắc ký PTN2

Nguyễn Hà Giang
Nguyễn Hà Giang

Mã nhân viên: VICB.201

Tổ trưởng phụ trách Phòng sinh học phân tử RT-PCR

Hứa Tuyết Ngân
Hứa Tuyết Ngân

Mã nhân viên: VICB.092

Thử nghiệm viên

Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn

Mã nhân viên: VICB.102

Thử nghiệm viên

Nguyễn Thị Phương An
Nguyễn Thị Phương An

Mã nhân viên: VICB.121

Thử nghiệm viên

Trương Hoàng Nhi Lan
Trương Hoàng Nhi Lan

Mã nhân viên: VICB.124

Thử nghiệm viên

Trịnh Thị Tiên
Trịnh Thị Tiên

Mã nhân viên: VICB.125

Thử nghiệm viên

Lê Minh Vấn
Lê Minh Vấn

Mã nhân viên: VICB.126

Thử nghiệm viên

Nguyễn Thị Quyền
Nguyễn Thị Quyền

Mã nhân viên: VICB.165

Thử nghiệm viên

Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Mã nhân viên: VICB.166

Thử nghiệm viên

Nguyễn Hoàng Nguyện
Nguyễn Hoàng Nguyện

Mã nhân viên: VICB.168

Thử nghiệm viên

Ngụy Thị Ước Mơ
Ngụy Thị Ước Mơ

Mã nhân viên: VICB.171

Thử nghiệm viên

Trần Văn Bá
Trần Văn Bá

Mã nhân viên: VICB.172

Thử nghiệm viên

Nguyễn Trang Huyền
Nguyễn Trang Huyền

Mã nhân viên: VICB.204

Thử nghiệm viên

Nguyễn Văn Hồng Khởi
Nguyễn Văn Hồng Khởi

Mã nhân viên: VICB.045

Thử nghiệm viên

Ngô Bảo Chân
Ngô Bảo Chân

Mã nhân viên: VICB.216

Thử nghiệm viên

Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Duy Phương

Mã nhân viên: VICB.217

Thử nghiệm viên

Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh

Mã nhân viên: VICB.218

Thử nghiệm viên

Bùi Minh Thạch
Bùi Minh Thạch

Mã nhân viên: VICB.219

Thử nghiệm viên

Phòng Thử nghiệm 3 - TP. HCM
Huỳnh Ngọc Tới
Huỳnh Ngọc Tới

Chức vụ: Trưởng phòng Thử nghiệm 3

Mã nhân viên: VICB.049

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Mã nhân viên: VICB.065

Thử nghiệm viên

Ong Thị Kim Đồng
Ong Thị Kim Đồng

Mã nhân viên: VICB.148

Thử nghiệm viên

Phạm Hương Ly
Phạm Hương Ly

Mã nhân viên: VICB.149

Thử nghiệm viên

Trương Thị Ngọc Trâm
Trương Thị Ngọc Trâm

Mã nhân viên: VICB.193

Thử nghiệm viên

Hồ Bích Phương
Hồ Bích Phương

Mã nhân viên: VICB.194

Thử nghiệm viên

Tạ Thị Lan Vi
Tạ Thị Lan Vi

Mã nhân viên: VICB.196

Thử nghiệm viên

Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy

Mã nhân viên: VICB.197

Thử nghiệm viên

Thái Thị Hiền
Thái Thị Hiền

Mã nhân viên: VICB.207

Thử nghiệm viên

Giang Ngọc Duy
Giang Ngọc Duy

Mã nhân viên: VICB.215

Thử nghiệm viên

Huỳnh Châu Bạch Thủy Tiên
Huỳnh Châu Bạch Thủy Tiên

Mã nhân viên: VICB.221

Thử nghiệm viên

Ban Kỹ thuật thử nghiệm
Phạm Quốc Dũng
Phạm Quốc Dũng

Chức vụ: Phụ trách điều phối ban

VICB.170

Nguyễn Lê Huyền Trân
Nguyễn Lê Huyền Trân

Chức vụ: Phó ban

Mã nhân viên: VICB.048

Phòng Giám định và Kiểm tra hàng hoá
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng- Phụ trách phòng

Mã nhân viên: VICB.012

Nguyễn Mạnh Trí
Nguyễn Mạnh Trí

Mã nhân viên: VICB.023

Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung

Mã nhân viên: VICB.030

Phạm Thị Hồng Khuyên
Phạm Thị Hồng Khuyên

Mã nhân viên: VICB.081

Nguyễn Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Hương Giang

Mã nhân viên: VICB.154

Phạm Văn Vũ
Phạm Văn Vũ

Mã nhân viên: VICB.066

Phòng Kinh doanh
Doãn Viết Lâm
Doãn Viết Lâm

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh 1

Mã nhân viên: VICB.020

Phan Thị Mến
Phan Thị Mến

Mã nhân viên: VICB.097

Lê Ngọc Nam Dương
Lê Ngọc Nam Dương

Mã nhân viên: VICB.118

Trần Thị Kim
Trần Thị Kim

Mã nhân viên: VICB.141

Thái Thị Dương
Thái Thị Dương

Mã nhân viên: VICB.155

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Mã nhân viên: VICB.161

Chi nhánh VinaCert Hải Phòng (HP)
Lê Văn Quyết
Lê Văn Quyết

Mã nhân viên: VICB.127

Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Lê Thị Dung
Lê Thị Dung

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hải Phòng

Mã nhân viên: VICB.026

Vũ Tuấn Anh
Vũ Tuấn Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hải Phòng

Mã nhân viên: VICB.025

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

Mã nhân viên: VICB.021

Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Hoàng Văn Long
Hoàng Văn Long

Mã nhân viên: VICB.028

Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Khổng Thị Hoài
Khổng Thị Hoài

Mã nhân viên: VICB.037

Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Phan Việt
Phan Việt

Mã nhân viên: VICB.067

Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Vũ Văn Thành
Vũ Văn Thành

Mã nhân viên: VICB.068

Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Chi nhánh VinaCert Đà Nẵng (DN)
Đặng Thị Hồng Hạnh
Đặng Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Đà Nẵng

Mã nhân viên: VICB.040

Nguyễn Thị Khánh Nhung
Nguyễn Thị Khánh Nhung

Mã nhân viên: VICB.040

Nhân viên kiểm tra

Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu

Mã nhân viên: VICB.077

Nhân viên kiểm tra

Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên

Mã nhân viên: VICB.179

Nhân viên Giám định

Chi nhánh VinaCert TP. Hồ Chí Minh (SG)
Nguyễn Thị Kim Xuân
Nguyễn Thị Kim Xuân

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh

Mã nhân viên: VICB.006

LA 9001

Ths Nguyễn Phong Phú
Ths Nguyễn Phong Phú

Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh

Mã nhân viên: VICB.051

LA 9001

Trịnh Tuấn An
Trịnh Tuấn An

Mã nhân viên: VICB.116

Chuyên gia Cố vấn

Đinh Bá Hùng
Đinh Bá Hùng

Mã nhân viên: VICB.022

Nhân viên kiểm tra

Ngô Diễm Hương
Ngô Diễm Hương

Mã nhân viên: VICB.032

Nhân viên kiểm tra

Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc

Mã nhân viên: VICB.038

Nhân viên kiểm tra

Nguyễn Hữu Đức
Nguyễn Hữu Đức

Mã nhân viên: VICB.101

Nhân viên kiểm tra

Nguyễn Công Trình
Nguyễn Công Trình

Mã nhân viên: VICB.112

Nhân viên kiểm tra

Phạm Thị Hoàng Yến
Phạm Thị Hoàng Yến

Mã nhân viên: VICB.140

Nhân viên kiểm tra

Võ Văn Cường
Võ Văn Cường

Mã nhân viên: VICB.163

Nhân viên kiểm tra

Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên

Mã nhân viên: VICB.182

Nhân viên kiểm tra

Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng

Mã nhân viên: VICB.100

Nhân viên

Huỳnh Mộng Nghi
Huỳnh Mộng Nghi

Mã nhân viên: VICB.158

Nhân viên

Hồ Quốc Việt
Hồ Quốc Việt

Mã nhân viên: VICB.184

Nhân viên lái xe

Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường

Mã nhân viên: VICB.200

Tạp vụ

Dương Phượng Uyên
Dương Phượng Uyên

Mã nhân viên: VICB.010

Nhân viên kinh doanh

Vương Kim Nguyệt
Vương Kim Nguyệt

Mã nhân viên: VICB.014

Nhân viên kinh doanh

Trương Hồ Diễm My
Trương Hồ Diễm My

Mã nhân viên: VICB.088

Nhân viên kinh doanh

Trịnh Thanh Hải
Trịnh Thanh Hải

Mã nhân viên: VICB.142

Nhân viên kinh doanh

Ngô Thị Kim Sơn
Ngô Thị Kim Sơn

Mã nhân viên: VICB.076

Nhân viên kinh doanh

Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm

Mã nhân viên: VICB.147

Nhân viên kinh doanh

Chi nhánh VinaCert Cần Thơ (CT)
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Cần Thơ

Mã nhân viên: VICB.027

Võ Thị Dương
Võ Thị Dương

Mã nhân viên: VICB.052

Thủ quỹ/ nhân viên VP

Phạm Văn Thiện
Phạm Văn Thiện

Mã nhân viên: VICB.053

Bảo vệ

Trịnh Văn Thanh
Trịnh Văn Thanh

Mã nhân viên: VICB.061

Bảo vệ

Nguyễn Thị Minh Xuân
Nguyễn Thị Minh Xuân

Mã nhân viên: VICB.084

Tạp vụ

Giám định - Kiểm tra hàng hóa: Ms. Hồng
Điện thoại: 0902.164.269
Email: nguyenhong@vinacert.vn
Chứng nhận: Mr. Doãn Viết Lâm
Điện thoại: 0904.628.499
Email: vietlam@vinacert.vn
Thử nghiệm: Ms. Nguyễn Thị Huế
Điện thoại: 0934.537.379
Email: nguyenhue@vinacert.vn
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 043.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Bản quyền © 2007 - 2015 thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 57
Tổng truy cập: 2431877
Powered by: VIET THANG IRC