Viện An Toàn Thực Phẩm (FSI)
PGS.TS Tô Long Thành
PGS.TS Tô Long Thành

Chức vụ: Viện trưởng

Mã nhân viên: VICB.063

BS.Ths.Chu Quốc Lập
BS.Ths.Chu Quốc Lập

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện ATTP (FSI) kiêm cố vấn

Mã nhân viên: VICB.036

TS.Lê Quang Trung
TS.Lê Quang Trung

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Mã nhân viên: VICB.074

LA ISO 9001

Lê Thị Hồng Hạnh
Lê Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Nhân viên

Mã nhân viên: VICB.093

BS.Nguyễn Thị Ngọc Anh
BS.Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Mã nhân viên: VICB.114

Văn phòng
Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Chánh Văn phòng 

Mã nhân viên: VICB.159

Lê Thị Thơm
Lê Thị Thơm

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB.018

Lại Thị Lý
Lại Thị Lý

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB 096

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB.174

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB.198

Lê Thị Linh Nhâm
Lê Thị Linh Nhâm

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB.206

Tô Thị Kiều My
Tô Thị Kiều My

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB.226

Nguyễn Trọng Hữu
Nguyễn Trọng Hữu

Chức vụ: Nhân viên văn phòng

Mã nhân viên: VICB.019

Trần Văn Thành
Trần Văn Thành

Chức vụ: Nhân viên IT

Mã nhân viên: VICB.103

Vũ Hoàng Giang
Vũ Hoàng Giang

Chức vụ: Nhân viên IT

Mã nhân viên: VICB.109

Bùi Minh Đông
Bùi Minh Đông

Chức vụ: Nhân viên IT

Mã nhân viên: VICB.113

Vũ Thanh Hải
Vũ Thanh Hải

Chức vụ: Nhân viên IRC

Mã nhân viên: VICB.117

Trương Tố Quyên
Trương Tố Quyên

Chức vụ: Nhân viên IRC

Mã nhân viên: VICB.130

Hoàng Nam
Hoàng Nam

Chức vụ: Nhân viên IRC

Mã nhân viên: VICB.211

Nguyễn Tuấn Hưng
Nguyễn Tuấn Hưng

Chức vụ: Nhân viên IRC

Mã nhân viên: VICB.248

Nguyễn Mai Anh
Nguyễn Mai Anh

Chức vụ: Nhân viên IRC

Mã nhân viên: VICB.249

Lê Minh Phương
Lê Minh Phương

 Chức vụ: Nhân viên IRC

Mã nhân viên: VICB.153

Phòng Tài chính
Đào Thu Trang
Đào Thu Trang

Chức vụ: Kế toán trưởng

Mã nhân viên: VICB.016

Lê Thị Quỳnh
Lê Thị Quỳnh

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Mã nhân viên: VICB.224

Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Thủ quỹ

Mã nhân viên: VICB.007

Hoàng Thị Hồng Thanh
Hoàng Thị Hồng Thanh

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Mã nhân viên: VICB.015

Nguyễn Thế Anh
Nguyễn Thế Anh

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Mã nhân viên: VICB.017

Nguyễn Thị Hòe
Nguyễn Thị Hòe

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Mã nhân viên: VICB.094

Hồ Thị Thu Hà
Hồ Thị Thu Hà

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Mã nhân viên: VICB.169

Phòng Chứng nhận
Trần Thị Trang
Trần Thị Trang

Chức vụ: Trưởng phòng Chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.175

LA ISO 9001

Phan Hoàng Luật
Phan Hoàng Luật

Chức vụ: Chuyên gia trưởng

Mã nhân viên: VICB.035

LA ISO 9001; ISO 22000; ISO 14001; OHSAS 18001; Sản phẩm

Nguyễn Nam Sơn
Nguyễn Nam Sơn

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.009

LA ISO 9001; ISO 22000/HACCP; Sản phẩm; VietGAP; MSC/CoC

Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.122

LA ISO 9001; VietGAP; Sản phẩm 

Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Anh Quân

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.185

LA ISO 9001; Sản phẩm

Chu Đức Tụy
Chu Đức Tụy

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.115

LA ISO 9001; VietGAP; Sản phẩm

Đường Anh Thiều
Đường Anh Thiều

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.104

LA ISO 9001; ISO 22000/HACCP; ISO 14000; Sản phẩm

Đỗ Thành Muôn
Đỗ Thành Muôn

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.057

LA ISO 9001; Sản phẩm; GobalG.A.P; ASC

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.208

LA ISO 9001; OHSAS 18000

Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.189

LA ISO 9001

Lê Thượng Khởi
Lê Thượng Khởi

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá

Mã nhân viên: VICB.031

A ISO 9001; LA VietGAP thủy sản; Sản phẩm; ASC; MSC/CoC

Đỗ Tuấn Long
Đỗ Tuấn Long

Chức vụ: Chuyên gia tập sự/ Chuyên gia kỹ thuật

Mã nhân viên: VICB.214

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên gia tập sự

Mã nhân viên: VICB.089

Nguyễn Anh Lợi
Nguyễn Anh Lợi

Chức vụ: Chuyên gia đánh giá 

Mã nhân viên: VICB.164

Nguyễn Trọng Tuân
Nguyễn Trọng Tuân

Chức vụ: Chuyên gia tập sự

Mã nhân viên: VICB.173

Nguyễn Thị Hoàn
Nguyễn Thị Hoàn

Chức vụ: Chuyên gia tập sự

Mã nhân viên: VICB.203

Lê Trung Ánh
Lê Trung Ánh

Chức vụ: Chuyên gia tập sự

Mã nhân viên: VICB.210

Nguyễn Minh Khuê
Nguyễn Minh Khuê

Chức vụ: Chuyên gia tập sự

Mã nhân viên: VICB.220

Phan Thị Hằng
Phan Thị Hằng

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.005

Ninh Thị Hương
Ninh Thị Hương

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.059

Hoàng Hải Hiếu
Hoàng Hải Hiếu

Chức vụ: Chuyên gia tập sự/ Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.133

Trần Thị Luyến
Trần Thị Luyến

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.134

Bùi Thị Huyền Trang
Bùi Thị Huyền Trang

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.099

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.145

Huỳnh Thị Kim Thoa
Huỳnh Thị Kim Thoa

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.152

Trần Thị Nhật Minh
Trần Thị Nhật Minh

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.162

Đặng Anh Vũ
Đặng Anh Vũ

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.202

Đào Hoàng Thân
Đào Hoàng Thân

Chức vụ: Nhân viên chứng nhận

Mã nhân viên: VICB.205

Ban Đảm bảo chất lượng
Ths. Nguyễn Thị Yến
Ths. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Trưởng ban

Mã nhân viên: VICB.073

LA ISO 9001

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Chức vụ: Phó ban

Mã nhân viên: VICB.231

Ngô Quốc Khởi
Ngô Quốc Khởi

Chức vụ: Phó ban phụ trách PTPP

Mã nhân viên: VICB.050

Thái Thị Trường Sa
Thái Thị Trường Sa

Chức vụ: Phó ban

Mã nhân viên: VICB.176

Nguyễn Thị Phương An
Nguyễn Thị Phương An

Chức vụ: Nhân viên

Mã nhân viên: VICB.121

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng

Chức vụ: Nhân viên

Mã nhân viên: VICB.128

Tạ Thị Lan Vi
Tạ Thị Lan Vi

Chức vụ: Nhân viên

Mã nhân viên: VICB.196

Phòng Thử nghiệm 1 - TP. Hà Nội
Nguyễn Đức Tú
Nguyễn Đức Tú

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thử nghiệm 1 - Kiêm phụ trách phòng

Mã nhân viên: VICB.179

Nguyễn Thọ Khiêm
Nguyễn Thọ Khiêm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thử nghiệm 1

Mã nhân viên: VICB.108

Bác Sỹ y khoa. Nguyễn Lan Phương
Bác Sỹ y khoa. Nguyễn Lan Phương

Chức vụ: Cố vấn KT vi sinh

Mã nhân viên: VICB.106

Ths Bùi Hữu Điển
Ths Bùi Hữu Điển

Chức vụ: Cố vấn

Mã nhân viên: VICB.236

Vũ Văn An
Vũ Văn An

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nguyên tố PTN1

Mã nhân viên: VICB.024

Mai Thị Thu Hiền
Mai Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Cổ điển PTN1

Mã nhân viên: VICB.062

Nguyễn Thị Ngát
Nguyễn Thị Ngát

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Sắc ký PTN1

Mã nhân viên: VICB.071

Nguyễn Duy Thìn
Nguyễn Duy Thìn

Chức vụ: Chuyên gia thử nghiệm

Mã nhân viên: VICB.268

Vũ Thị Dinh
Vũ Thị Dinh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Vi sinh PTN1

Mã nhân viên: VICB.079

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.044

Nguyễn Đình Tính
Nguyễn Đình Tính

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.072

Lê Thị Như Thủy
Lê Thị Như Thủy

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.082

Đinh Thị Thúy Trang
Đinh Thị Thúy Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.087

Bùi Minh Chiến
Bùi Minh Chiến

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.091

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.095

Hoàng Thị Thảo
Hoàng Thị Thảo

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.098

Vũ Thị Liên
Vũ Thị Liên

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.135

Trần Thị Quỳnh Trang
Trần Thị Quỳnh Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.136

Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.150

Đinh Thị Nhung
Đinh Thị Nhung

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.183

Vũ Thị Hồng Hạnh
Vũ Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.192

Nguyễn Xuân Huy
Nguyễn Xuân Huy

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.209

Phan Thị Oanh
Phan Thị Oanh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.225

Nguyễn Thu Hoài
Nguyễn Thu Hoài

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.228

Phạm Thị Tuyết
Phạm Thị Tuyết

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.229

Nguyễn Đức Thanh
Nguyễn Đức Thanh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.246

Trần Thị Trang
Trần Thị Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.230

Đỗ Thị Diệu Huyền
Đỗ Thị Diệu Huyền

Chức vụ: Thử nghiệm viên 

Mã nhân viên: VICB.239

Phan Thị Minh Huệ
Phan Thị Minh Huệ

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.242

Dương Thị Thùy Linh
Dương Thị Thùy Linh

Chức vụ: Thử nghiệm viên 

Mã nhân viên: VICB.243

Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.253

Nguyễn Thị Hà Thu
Nguyễn Thị Hà Thu

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.254

Doãn Thị Linh Đan
Doãn Thị Linh Đan

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.264

Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.240

Phạm Thị Minh Hằng
Phạm Thị Minh Hằng

Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.056

Nguyễn Văn Liêm
Nguyễn Văn Liêm

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.080

Bùi Thanh Tùng
Bùi Thanh Tùng

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.131

Hà Thị Uyên
Hà Thị Uyên

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.227

 Dương Văn Thắng
Dương Văn Thắng
Chức vụ: Nhân viên Thử nghiệm 
Mã nhân viên: VICB 261
 
Phòng Thử nghiệm 2 - TP. Cần Thơ
Ths. Lê Hữu Thôi
Ths. Lê Hữu Thôi

Chức vụ: Trưởng phòng Thử nghiệm 2

Mã nhân viên: VICB.041

LA ISO 9001

La Văn Thái
La Văn Thái

Chức vụ: Phó trưởng phòng thử nghiệm 2 kiêm Quản lý Kỹ thuật Hóa.

Mã nhân viên: VICB.047

Phan Huyền Trang
Phan Huyền Trang

Chức vụ: Quản lý Kỹ thuật vi sinh PTN2

Mã nhân viên: VICB.055

Võ Thị Thúy An
Võ Thị Thúy An

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ sắc ký PTN2

Mã nhân viên: VICB.054

Nguyễn Hà Giang
Nguyễn Hà Giang

Chức vụ: Tổ trưởng phụ trách Phòng sinh học phân tử RT-PCR

Mã nhân viên: VICB.201

Lê Nguyễn Huyền Trang
Lê Nguyễn Huyền Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.033

Hứa Tuyết Ngân
Hứa Tuyết Ngân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.092

Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.102

Trương Hoàng Nhi Lan
Trương Hoàng Nhi Lan

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.124

Trịnh Thị Tiên
Trịnh Thị Tiên

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.125

Lê Minh Vấn
Lê Minh Vấn

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.126

Nguyễn Thị Quyền
Nguyễn Thị Quyền

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.165

Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.166

Nguyễn Hoàng Nguyện
Nguyễn Hoàng Nguyện

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.168

Ngụy Thị Ước Mơ
Ngụy Thị Ước Mơ

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.171

Trần Văn Bá
Trần Văn Bá

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.172

Nguyễn Văn Hồng Khởi
Nguyễn Văn Hồng Khởi

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.045

Ngô Bảo Chân
Ngô Bảo Chân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.216

Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Duy Phương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.217

Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.218

Bùi Minh Thạch
Bùi Minh Thạch

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.219

Võ Hồng Lam
Võ Hồng Lam

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.064

Nguyễn Đình Châu Trân
Nguyễn Đình Châu Trân

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.090

Phòng Thử nghiệm 3 - TP. HCM
Huỳnh Ngọc Tới
Huỳnh Ngọc Tới

Chức vụ: Trưởng phòng Thử nghiệm 3

Mã nhân viên: VICB.049

Phạm Quốc Dũng
Phạm Quốc Dũng

Chức vụ: Phó phòng

Mã nhân viên: VICB.170

Nguyễn Lê Huyền Trân
Nguyễn Lê Huyền Trân

Chức vụ: Phó phòng

Mã nhân viên: VICB.048

Ong Thị Kim Đồng
Ong Thị Kim Đồng

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.148

Phạm Hương Ly
Phạm Hương Ly

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.149

Trương Thị Ngọc Trâm
Trương Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.193

Hồ Bích Phương
Hồ Bích Phương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.194

Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.197

Thái Thị Hiền
Thái Thị Hiền

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.207

Huỳnh Châu Bạch Thủy Tiên
Huỳnh Châu Bạch Thủy Tiên

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.221

Nguyễn Thị Thùy Hương
Nguyễn Thị Thùy Hương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.252

Hoàng Thị Thu Hà
Hoàng Thị Thu Hà

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.123

Phòng Giám định và Kiểm tra hàng hoá
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng- Phụ trách phòng

Mã nhân viên: VICB.012

Nguyễn Mạnh Trí
Nguyễn Mạnh Trí

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.02

Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.030

Phạm Thị Hồng Khuyên
Phạm Thị Hồng Khuyên

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.081

Nguyễn Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.154

Phạm Văn Vũ
Phạm Văn Vũ

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.066

Phạm Thị Như Quỳnh
Phạm Thị Như Quỳnh

 Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.269

Phòng Kinh doanh
Doãn Viết Lâm
Doãn Viết Lâm

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.020

Phan Thị Mến
Phan Thị Mến

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.097

Lê Ngọc Nam Dương
Lê Ngọc Nam Dương

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.118

Trần Thị Kim
Trần Thị Kim

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.141

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.161

Thái Thị Dương
Thái Thị Dương

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.155

Trần Anh Dũng
Trần Anh Dũng

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.234

Bùi Đức Trân
Bùi Đức Trân

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.244

 

Chi nhánh VinaCert Hải Phòng (HP)
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hải Phòng

Mã nhân viên: VICB.026

Vũ Tuấn Anh
Vũ Tuấn Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hải Phòng

Mã nhân viên: VICB.025

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Mã nhân viên: VICB.021

Hoàng Văn Long
Hoàng Văn Long

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Mã nhân viên: VICB.028

Khổng Thị Hoài
Khổng Thị Hoài

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Mã nhân viên: VICB.037

Phan Việt
Phan Việt

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Mã nhân viên: VICB.067

Vũ Văn Thành
Vũ Văn Thành

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra TĂCN nhập khẩu

Mã nhân viên: VICB.068

Lê Văn Quyết
Lê Văn Quyết

Chức vụ: Bảo vệ

Mã nhân viên: VICB.127

Chi nhánh VinaCert Đà Nẵng (DN)
Đặng Thị Hồng Hạnh
Đặng Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Đà Nẵng

Mã nhân viên: VICB.040

Nguyễn Thị Khánh Nhung
Nguyễn Thị Khánh Nhung

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.040

Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.077

Nguyễn Đình Tiến
Nguyễn Đình Tiến

Chức vụ: Nhân viên lấy mẫu

Mã nhân viên: Nhân viên lấy mẫu

Chi nhánh VinaCert TP. Hồ Chí Minh (SG)
Trương Ngọc Huy
Trương Ngọc Huy

Chức vụ: Nhân viên phòng Giám định - chi nhánh SG

Mã nhân viên: VICB.251

Nguyễn Thị Kim Xuân
Nguyễn Thị Kim Xuân

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh

Mã nhân viên: VICB.006

LA 9001

Ths. Nguyễn Phong Phú
Ths. Nguyễn Phong Phú

Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Hồ Chí Minh

Mã nhân viên: VICB.051

LA 9001

Trịnh Tuấn An
Trịnh Tuấn An

Chức vụ: Chuyên gia Cố vấn

Mã nhân viên: VICB.116

Đinh Bá Hùng
Đinh Bá Hùng

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.022

Ngô Diễm Hương
Ngô Diễm Hương

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.032

Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.038

Nguyễn Hữu Đức
Nguyễn Hữu Đức

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.101

Phạm Thị Hoàng Yến
Phạm Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.140

Võ Văn Cường
Võ Văn Cường

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.163

Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên

Chức vụ: Nhân viên kiểm tra

Mã nhân viên: VICB.182

Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng

Chức vụ: Nhân viên

Mã nhân viên: VICB.100

Huỳnh Mộng Nghi
Huỳnh Mộng Nghi

Chức vụ: Nhân viên

Mã nhân viên: VICB.158

Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Tạp vụ

Mã nhân viên: VICB.200

Dương Phượng Uyên
Dương Phượng Uyên

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.010

Vương Kim Nguyệt
Vương Kim Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.014

Trương Hồ Diễm My
Trương Hồ Diễm My

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.088

Trịnh Thanh Hải
Trịnh Thanh Hải

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.142

Ngô Thị Kim Sơn
Ngô Thị Kim Sơn

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.076

Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên: VICB.147

Chi nhánh VinaCert Cần Thơ (CT)
Nguyễn Thị Huệ
Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh VinaCert tại Tp. Cần Thơ

Mã nhân viên: VICB.027

Võ Thị Dương
Võ Thị Dương

Chức vụ: Thủ quỹ/ nhân viên VP

Mã nhân viên: VICB.052

Huỳnh Thị Ngọc Trinh
Giám định - Kiểm tra hàng hóa: Ms. Hồng
Điện thoại: 0902.164.269
Email: nguyenhong@vinacert.vn
Chứng nhận: Ms. Nguyễn Thị Yến
Điện thoại: 0904.628.499
Email: hn_office@vinacert.vn
Thử nghiệm: Ms.Hoàng Anh
Di động:0934.537.379
Email: hoanganhdvtn@vinacert.vn
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 51
Tổng truy cập: 3348720
Powered by: VinaCert IRC