Trung tâm VAIQ tại Cần Thơ

Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện nghiệp vụ phân tích thử nghiệm mẫu;

- Phát triển kỹ thuật thử nghiệm chuyên sâu và mở rộng theo yêu cầu định hướng chiến lược chung của công ty; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc thử nghiệm/Tổng Giám đốc

Cơ cấu nhân sự

Ths. Lê Hữu Thôi
Ths. Lê Hữu Thôi

Chức vụ: Giám đốc trung tâm VAIQ 

Mã nhân viên: VICB.041

LA ISO 9001

La Văn Thái
La Văn Thái

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm VaiQ

Mã nhân viên: VICB.047

Phan Huyền Trang
Phan Huyền Trang

Chức vụ: Quản lý Kỹ thuật vi sinh Trung tâm VAIQ

Mã nhân viên: VICB.055

Vỏ Thị Thúy An
Vỏ Thị Thúy An

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ sắc ký 

Mã nhân viên: VICB.054

Nguyễn Hà Giang
Nguyễn Hà Giang

Chức vụ: Tổ trưởng phụ trách Phòng sinh học phân tử RT-PCR

Mã nhân viên: VICB.201

Lê Nguyễn Huyền Trang
Lê Nguyễn Huyền Trang

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.033

Nguyễn Văn Hồng Khởi
Nguyễn Văn Hồng Khởi

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.045

Võ Hồng Lam
Võ Hồng Lam

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.064

Hứa Tuyết Ngân
Hứa Tuyết Ngân

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bảo vệ thực vật VAIQ

Mã nhân viên: VICB.092

Nguyễn Đình Châu Trân
Nguyễn Đình Châu Trân

Chức vụ: Nhân viên nhận mẫu

Mã nhân viên: VICB.090

Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.102

Trương Hoàng Nhi Lan
Trương Hoàng Nhi Lan

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.124

Trịnh Thị Tiên
Trịnh Thị Tiên

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ cổ điển VAIQ

Mã nhân viên: VICB.125

Lê Minh Vấn
Lê Minh Vấn

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.126

Nguyễn Thị Quyền
Nguyễn Thị Quyền

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.165

Nguyễn Hoàng Nguyện
Nguyễn Hoàng Nguyện

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.168

Ngụy Thị Ước Mơ
Ngụy Thị Ước Mơ

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.171

Trần Văn Bá
Trần Văn Bá

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.172

Ngô Bảo Chân
Ngô Bảo Chân

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.216

Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Duy Phương

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.217

Trần Lê Khanh
Trần Lê Khanh

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.218

Bùi Minh Thạch
Bùi Minh Thạch

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.219

Hà Thị Tuyết Nhi
Hà Thị Tuyết Nhi

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.329

Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Thị Thi

 Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.294 

Nguyễn Hồng Ái Vy
Nguyễn Hồng Ái Vy

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.322

Trần Thanh Vũ
Trần Thanh Vũ

Chức vụ: Thử nghiệm viên

Mã nhân viên: VICB.323

Giám định - Kiểm tra hàng hóa: Ms. Hồng
Điện thoại: 0902.164.269
Email: nguyenhong@vinacert.vn
Chứng nhận: Ms. Trần Kim
Điện thoại: 0904.628.499
Email: trankimbd@vinacert.vn
Thử nghiệm: Ms.Minh Hằng
Điện thoại: 0904.624.599
Email: minhhang@vinacert.vn
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/05/2016 " cấp lần 4"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 49
Tổng truy cập: 5810186