VinaCert - 10 năm phát triển và trưởng thành (25/07/2017)

Ngày 25/07/2007, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert được thành lập và là tổ chức chứng nhận tư nhân đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Với tầm nhìn là tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ tin cậy cho tất cả các bên liên quan, nhiều năm qua VinaCert đã nhận được sự tín nhiệm của khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động của VinaCert góp phần đem lại giải pháp tối ưu giúp các tổ chức, doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng…

Những dấu ấn phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới: Trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế Á – Âu (ASEM); thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC); thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)… đây vừa là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa, vừa là thách thức lớn do phải đối mặt với những “hàng rào kỹ thuật” (TBT) do chính Việt Nam và các nước nhập khẩu đặt ra để bảo hộ ngành hàng sản xuất trong nước.

Để có thể cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, hướng đến xuất khẩu, doanh nghiệp cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng và vị thế cạnh tranh của các sản phẩm và phải chứng minh sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng. Trước bối cảnh ấy, VinaCert được thành lập và cung cấp đến khách hàng dịch vụ mang tên chứng nhận sự phù hợp.

Với 10 thành viên khi thành lập, VinaCert đã sớm hoạch định chiến lược phát triển và liên kết với Tổ chức chứng nhận ABS-QE (Hoa Kỳ) để cung cấp cho doanh nghiệp trong nước những dịch vụ chứng nhận sự phù hợp có giá trị tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chứng chỉ do liên danh ABS QE – VinaCert cấp giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong xuất khẩu hàng hóa.

Trong quá trình đánh giá chứng nhận HTQL, VinaCert nhận thấy việc phân tích, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa của khách hàng rất mất thời gian và tốn kém. Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng, năm 2009, VinaCert thành lập Phòng thử nghiệm đầu tiên tại Hà Nội (PTN1) đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn trong cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm hàng hóa).

Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ chứng nhận, thiết lập nền tảng phát triển vững chắc để hội nhập quốc tế, cuối năm 2014, VinaCert đã được Tổ chức Công nhận JAS – ANZ (thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF) công nhận năng lực phù hợp ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC 17021:2011, ISO/TS 22003:2007 cho hoạt động chứng nhận.

Cũng trong năm 2014, cùng với việc thiết lập Phòng thử nghiệm 2 (PTN2) tại Cần Thơ, VinaCert đã đạt công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 bởi Hiệp hội Công nhận Phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) cho 2 phòng thử nghiệm tại Hà Nội và Cần Thơ.

Theo chiến lược phát triển, năm 2014, VinaCert đã thành lập Viện An toàn Thực phẩm (FSI) và đã  được Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy thực phẩm phù hợp với yêu cầu các quy chuẩn tương ứng. Hoạt động của FSI đã góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến chất lượng an toàn thực phẩm, phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước.

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động thử nghiệm, năm 2016, VinaCert đã tập trung đầu tư trang thiết bị và xây dựng Phòng thử nghiệm 3 (PTN3) tại Tp.HCM theo tiêu chuẩn quốc tế. Với việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ISO/IEC 17025, PTN 3 đã đạt công nhận của A2LA đầu năm 2017. Với công nhận này, VinaCert trở thành tổ chức đầu tiên duy nhất của Việt Nam có 03 phòng thử nghiệm được quốc tế công nhận về năng lực cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm hàng hóa.

Để khai thác tối ưu nguồn lực và năng lực cung cấp dịch vụ thử nghiệm, trong tháng 06/2017, VinaCert đã tiếp tục nâng cấp mở rộng PTN1 từ 260m2 lên hơn 400m2, đầu tư thêm các thiết bị hiện đại nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phân tích, thử nghiệm sản phẩm hàng hóa của khách hàng.

Mở rộng phạm vi được chỉ định trong nước

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay ghi dấu bước phát triển quan trọng của VinaCert khi lần lượt đạt được các công nhận của quốc tế cho hoạt động chứng nhận và thử nghiệm. Điều đó thể hiện những cam kết mạnh mẽ của Hội đồng Quản trị trong việc đáp ứng cho VinaCert có đầy đủ các nguồn lực và năng lực từ công nhận quốc tế đến chỉ định của các cơ quan quản lý nhà nước.

Về lĩnh vực chứng nhận:

Sau khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận HTQL theo các tiêu chuẩn ISO 22000; ISO 9001/TCVN ISO 9001; đăng ký hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, VinaCert đã lần lượt được các cơ quan nhà nước như: Cục Chăn nuôi; Tổng cục Thủy sản; Cục Bảo vệ Thực vật; Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT); Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế)… chỉ định thực hiện chứng nhận sự phù hợp nhiều lĩnh vực quan trọng.

Cụ thể: Cục Chăn nuôi chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu; chứng nhận hợp quy TĂCN; chứng nhận VietGAP chăn nuôi. Cục Trồng trọt chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt. Cục Bảo vệ Thực vật chỉ định VinaCert là tổ chức chứng nhận hợp quy thuốc BVTV. Tổng cục Thủy sản chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận VietGAP thủy sản; chứng nhận hợp quy cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp thuỷ sản; chứng nhận CSSX giống thuỷ sản và chứng nhận CSSX, kinh doanh thuỷ sản giống. Cục An toàn Thực phẩm chỉ định VinaCert thực hiện chứng nhận hợp quy thực phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng…

Về lĩnh vực thử nghiệm:

Các Phòng thử nghiệm của VinaCert đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận là phòng thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học, sinh học đối với các sản phẩm hàng hóa; được quốc tế công nhận năng lực theo ISO/IEC 17025... đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan nhà nước tin tưởng chỉ định và sử dụng Phòng thử nghiệm của VinaCert phục vụ công tác quản lý.

Cụ thể: Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT đã chỉ định PTN1 của VinaCert là Phòng thử nghiệm TĂCN; chỉ định PTN2 của VinaCert là Phòng thử nghiệm TĂCN gia súc và gia cầm; chỉ định mở rộng PTN2 thực hiện phương pháp xác định chất Cysteamine trong TĂCN gia súc, gia cầm; Cục Bảo vệ Thực Vật chỉ định Phòng thử nghiệm VinaCert là phòng thử nghiệm chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…

Trên cơ sở đó, năm 2016 được xem là năm bản lề cho sự phát triển hoạt động thử nghiệm của VinaCert. Để khai thác các tiềm năng và lợi thế của Công ty, cùng với việc tăng cường hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho các Thử nghiệm viên, VinaCert đã không ngừng mở rộng phạm vi các phép thử, chính thức đưa Phòng thử nghiệm 2 tại Cần Thơ vào khai thác dịch vụ thử nghiệm, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phục vụ tối đa yêu cầu quản lý chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước.

(Xem các Quyết định chỉ định tại đây)

Thành tựu nổi bật

10 năm qua, ở không ít thời điểm VinaCert đã gặp phải những thử thách, nhưng chính tại những giai đoạn đó, VinaCert vẫn luôn nhận được sự tin tưởng ủng hộ của cơ quan nhà nước, của khách hàng và đối tác. Đó chính là động lực lớn lao để VinaCert biến khó khăn thành cơ hội cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý và phát triển VinaCert trở thành tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam, đạt công nhận quốc tế cả về năng lực chứng nhận và thử nghiệm.

Để đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời, chính xác, tin cậy và chuyên nghiệp, VinaCert đã đầu tư lắp đặt hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP), trang tài liệu nội bộ… cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, biểu mẫu cho hơn 70 chuyên gia và 200 nhân sự trong toàn công ty.

Bên cạnh thuận lợi vì có hệ thống chi nhánh trải khắp các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM, VinaCert còn có lợi thế vì đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đã từng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước: Cục An toàn Thực phẩm, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Viện Công nghiệp Thực phẩm,… nên rất giàu kinh nghiệm các lĩnh vực ATTP, kiểm định, thử nghiệm…

Khi về làm việc tại VinaCert, các chuyên gia tiếp tục được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế IRCA đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 19011… nên rất am hiểu pháp luật về ATTP, đã thực hiện thành công các cuộc đánh giá cho hơn 2.000 lượt tổ chức, doanh nghiệp với hơn 11.400 chứng chỉ được cấp.

 

Để tạo cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, VinaCert đã chủ trì xây dựng và quản lý website vietgap.com. Đây là kênh thông tin hữu ích giúp “3 nhà” phát huy và duy trì chặt chẽ mối quan hệ trong chuỗi giá trị, thể hiện vai trò của các tổ chức chứng nhận trong việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo VinaCert còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động hiệu quả. Qua đó, các hoạt động xã hội: Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình; hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do mưa lũ; tặng quà các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa… luôn được tập thể VinaCert hưởng ứng kịp thời.

Vì một VinaCert đoàn kết và phát triển bền vững, Chi bộ Đảng cũng đã xây dựng và triển khai bản “Văn hóa Công ty VinaCert”, nội dung chủ đạo hướng đến những chuẩn mực chung mà mỗi thành viên cần có, cảm thấy tự hào khi được làm việc tại VinaCert.

Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác

Hàng năm, Công ty duy trì tổ chức Hội thao VinaCert mở rộng; đồng hành cùng Hội thao các Sở KH&CN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long… nhằm khuyến khích, động viên tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường mối quan hệ giao lưu học hỏi, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa VinaCert với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ mà VinaCert đã và đang cung cấp dịch vụ.

Tiếp tục mở rộng mối quan hệ, đầu năm 2017, VinaCert đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và Kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (Cục Chăn nuôi) nhằm nâng cao hơn nữa năng lực đánh giá sự phù hợp lĩnh vực TĂCN, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

Ghi nhận sự trưởng thành của VinaCert, năm 2015, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi theo Kế hoạch số 9003/KH-BNN-TTr, ngày 02/11/2015, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn", cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác của Quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội.

Chặng đường 10 năm qua là nền tảng để VinaCert phát huy hơn nữa vai trò của mình trong chặng đường tiếp theo là tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam; khẳng định thương hiệu quốc gia về thử nghiệm; mang đến giá trị dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đáp ứng tối đa yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 59
Tổng truy cập: 10416020