VinaCert đánh giá nội bộ hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017 (31/12/2020)

Các chuyên gia của VinaCert vừa thực hiện thành công 3 cuộc đánh giá nội bộ HTQL theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại các Trung tâm phân tích, Phòng thử nghiệm của VinaCert.


Chuyên gia thực hiện truy xuất hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp cá nhân liên quan 

Từ ngày 21/12 đến 30/12/2020, Đoàn chuyên gia của VinaCert đã thực hiện 03 cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý tại Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert (Cần Thơ), Phòng thử nghiệm 3 tại Tp. Hồ Chí Minh và Phòng thử nghiệm 1 tại Hà Nội nhằm xác định HTQL thử nghiệm của VinaCert đang duy trì phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; Yêu cầu và yêu cầu bổ sung của A2LA; Yêu cầu của pháp luật Việt Nam tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP cũng như các yêu cầu của tài liệu HTQL của VinaCert.


Chuyên gia đánh giá tại Phòng nhận mẫu

Cuộc đánh giá tại Trung tâm VaiQ do Chuyên gia đánh giá Hệ thống và đánh giá kỹ thuật Vi sinh, sinh học phân tử Nguyễn Thị Hồng Nhung làm Trưởng đoàn; Cuộc đánh giá tại Phòng thử nghiệm 1 và 3 do Chuyên gia đánh giá hệ thống Nguyễn Thị Phương An làm Trưởng đoàn.

Căn cứ các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như của tổ chức công nhận, các chuyên gia đã sử dụng phương pháp truy xuất ngẫu nhiên hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá chứng kiến các thao tác thực hiện phương pháp thử đã được A2LA công nhận, được cơ quan nhà nước chỉ định đối với từng Trung tâm, Phòng thử nghiệm.

Theo phạm vi đánh giá và lĩnh vực được phân công, các chuyên gia đã truy xuất hồ sơ, tài liệu nhằm xác định sự phù hợp của HTQL (tính khách quan, bảo mật, kiểm soát dữ liệu - thông tin, hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội,…); Yêu cầu về quá trình (nhân sự, cơ sở vật chất và điều kiện môi trường, liên kết chuẩn đo lường, lựa chọn - kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị của phương pháp, đánh giá độ không đảm bảo đo,…); Yêu cầu về nguồn lực;… phỏng vấn trực tiếp cá nhân, bộ phận liên quan: Ban Đảm bảo Chất lượng (QA), nhân viên nhận mẫu, thử nghiệm viên… về các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động thử nghiệm; sự đáp ứng các yêu cầu bổ sung của A2LA và quy định của pháp luật Việt Nam.

Các chuyên gia cũng đã đánh giá chứng kiến khoảng 400 phương pháp thử của nhóm hóa cơ bản; nhóm nguyên tố; nhóm sắc ký và nhóm vi sinh; phỏng vấn trực tiếp các kiểm nghiệm viên về các bước thực hiện theo SOP; những lưu ý khi thực hiện phân tích nhằm đảm bảo kết quả chính xác, khách quan,… tại 3 Trung tâm, Phòng thử nghiệm.

Đây là những phép thử thuộc chỉ tiêu phân tích lĩnh vực thực phẩm, thủy sản, sản phẩm thủy sản, nông sản thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nước uống, nước sinh hoạt, nước thải, các sản phẩm mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;… mà Trung tâm VAIQ và Phòng thử nghiệm của VinaCert có năng lực thực hiện, đã đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ và được A2LA công nhận, cơ quan nhà nước chỉ định.


Phiên họp kết thúc đánh giá PTN 1 tại Hà Nội 

Căn cứ kết quả đánh giá nội bộ, các chuyên gia đã đưa ra kết luận: Hệ thống QLCL thử nghiệm của VinaCert đang áp dụng và duy trì đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2017, yêu cầu của A2LA và các yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

VinaCert

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243.634.1933
Fax: 0243.634.1137
Email: sale@vinacert.vn
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
0102152121
Cấp ngày: 18/11/2022 " cấp lần 5"
Tại Sở KH& Đầu tư TP.Hà Nội.
Bản quyền © 2007 - Thuộc về Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert
Đang online: 60
Tổng truy cập: 10656361